Zverejňovanie zmlúv : siedma časť 7/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY- júl / jún 2011 Formát
11.07.2011 Dodatok č 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 381-2011-OZ-2.3.1-1. ico_pdf_46
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 382-2011-OZ-2.3.1-2.
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 383-2011-OZ-2.3.1-2.
11.07.2011 Dodatok č 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 384-2011-OZ-2.3.1-1.
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 375-2011-OZ-2.3.1-2.
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 376-2011-OZ-2.3.1-2.
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 377-2011-OZ-2.3.1-2.
11.07.2011 Dodatok č 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 378-2011-OZ-2.3.1-3.
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 379-2011-OZ-2.3.1-2.
11.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 370-2011-OZ-2.3.1-2.
08.07.2011 Zmluva o poskytnuti dotácie z rozpočtu mesta CE 352-2011-TZ-1.1.
07.07.2011 Kúpna zmluva CE 357-2011-KZ-2.2.2.
07.07.2011 Kúpna zmluva CE 359-2011-KZ-2.2.2.
07.07.2011 Kúpna zmluva CE 358-2011-KZ-2.2.2.
04.07.2011 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 356-2011-TZ-1.1.
30.06.2011 Nájomná zmluvaCE 353-2011-NZ-4.0.
30.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 354-2011-OZ-4.0.
30.06.2011 Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy CE 355-2011-BZ-2.3.3.
30.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 348-2011-TZ-1.1.
29.06.2011 Dohoda o prevode vlastníctva CE 341-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Dohoda o prevode vlastníctva CE 340-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Kúpna zmluva CE 350-2011-KZ-1.2.
29.06.2011 Dohoda o prevode vlastníctva CE 344-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Dohoda o prevode vlastníctva CE 343-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Dohoda o prevode vlastníctva CE 342-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 349-2011-OZ-2.1.1.
29.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva - CE-339-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva - CE-338-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva - CE-337-2011-PB-2.2.2.
29.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie- CE-347-2011-TZ-1.1.