Zverejňovanie zmlúv : tretia časť 3/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY- júl 2011 Formát
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 68-2011-OZ-2.4.1. ico_pdf_46
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 66-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 145-2011-ZO-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 146-2011-ZO-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 143-2011-ZZ-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 267-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 481-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 483-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena CE 486-2011-ZVB-1.2.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 141-2011-ZO-2.4.1.
20.07.2011 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO - CE 64-2011-OZ-2.4.1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 473-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 474-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 478-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 459-2011-OZ-2.3.1-2.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí opatrovateľskej služby CE 470-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 461-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 463-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 471-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí opatrovateľskej služby CE-469-2011-OZ-2.3.1.-1.
19.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 472-2011-OZ-2.3.1-1.
19.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 466-2011-OZ-2.3.1-3.
19.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 458-2011-OZ-231-3.
19.07.2011 Nájomná zmluva CE 464-2011-NZ-2.2.2.
19.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 465-2011-TZ-1.1.
19.07.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 477-2011-OZ-4.0.
19.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 476-2011-OZ-2.3.1-3.
19.07.2011 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 467-2011-OZ-2.3.1-4.
19.07.2011 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 468-2011-OZ-2.3.1-5.
19.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 462-2011-OZ-2.3.1-2.