Zmluvy september 2013


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY september 2013 Formát
30.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 568-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.9.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na r. 2013 č. CE 567-2013-TZ-2.3.1
27.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 566-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 563-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 560-2013-KZ-1.2
27.9.2013 Kúpna zmluva č. 28-13 č. CE 562-2013-KZ-1.2
27.9.2013 Dohoda o zrušení zmluvy č. CE 550-2013-OZ-2.4.1
27.9.2013 Dohoda o urovnaní č. CE 561-2013-OZ-1.2
27.9.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o Nájme pozemkov č. CE 564-2013-NZ-2.4.1-1
27.9.2013 Darovacia zmluva č. CE 565-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 533-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 532-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 531-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 530-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 529-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 528-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 527-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 526-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 525-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 524-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 523-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 522-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 521-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 520-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 519-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 518-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 517-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 516-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 515-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 514-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 513-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 512-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 511-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 510-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 509-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 508-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 507-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 506-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 505-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 504-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 503-2013-OZ-2.4.1
26.9.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 549-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 548-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 542-2013-OZ-2.4.1-2
26.9.2013 Dodatok č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 541-2013-OZ-2.4.1-2
26.9.2013 Dodatok č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 540-2013-OZ-2.4.1-2
26.9.2013 Dodatok č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 538-2013-OZ-2.4.1-2
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 547-2013-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 546-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 545-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 544-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 543-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 539-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 537-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 536-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 535-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Dodatok č.1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 534-2013-OZ-2.4.1-1
26.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 558-2013-OZ-2.4.2 ico_pdf_46
26.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 557-2013-OZ-2.4.2
26.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 556-2013-PB-1.2
26.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 555-2013-PB-1.2
26.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 554-2013-PB-1.2
26.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 553-2013-PB-1.2
26.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 552-2013-PB-1.2
24.9.2013 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. CE 551-2013-NZ-1.2-3
ico_pdf_46
23.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 501-2013-PB-SMMP
ico_pdf_46
23.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 500-2013-OZ-2.4.1
23.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 499-2013-OZ-2.4.1
20.9.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 502-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
20.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 498-2013-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 497-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 496-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 495-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 494-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 493-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 492-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 491-2013-PB-1.2
20.9.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 490-2013-PB-1.2
19.9.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 489-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.9.2013 Nájomná zmluva č. CE 488-2013-NZ-1.2
19.9.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 487-2013-OZ-2.4.1
18.9.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie  detí č. CE 486-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
18.9.2013 Kúpna zmluva č. 34-13 č. CE 485-2013-KZ-1.2
17.9.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 484-2013-ZVB-1.2-2 ico_pdf_46
17.9.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 483-2013-ZVB-1.2-1
16.9.2013 Kúpna zmluva č. 32-13 č. CE 480-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
13.9.2013 Zmluva o vypracovaní a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. CE 479-2013-OZ-1.1
ico_pdf_46
10.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 477-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
10.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 476-2013-OZ-2.2
10.9.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 475-2013-NZ-1.2
9.9.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 478-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
9.9.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských a vzdelávacích služieb č. CE 469-2013-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
9.9.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 468-2013-TZ-1.1
9.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 467-2013-OZ-2.2
6.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 466-2013-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
5.9.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 464-2013-ZVB-1.2
ico_pdf_46
5.9.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 465-2013-ZVB-1.2-1
3.9.2013 Kúpna zmluva č. CE 462-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
3.9.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 461-2013-TZ-2.3.4
3.9.2013 Zmluva o dielo č. CE 460-2013-OZ-2.2.5
3.9.2013 Zmluva o dielo č. 58-2013 č. CE 459-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46