Zmluvy apríl 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY apríl 2014 Formát
30.4.2014 Nájomná zmluva č.16-2014 č. CE 326-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.4.2014 Nájomná zmluva č.06-2014 č. CE 325-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.4.2014 Nájomná zmluva č. CE 327-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.4.2014 Kúpna zmluva č. 29-14 č. CE 323-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.4.2014 Kúpna zmluva č. 24-14 č. CE 324-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
29.4.2014 Zmluva o dielo č. CE 328-2014-OZ-2.4.1
29.4.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 322-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.4.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 321-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.4.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 320-2014-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
29.4.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 319-2014-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
29.4.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 318-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
28.4.2014 Zmluva o dielo č. CE 311-2014-OZ-2.4.1
28.4.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 316-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
28.4.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 315-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.4.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 312-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.4.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 310-2014-ZVB-1.2
ico_pdf_46
24.4.2014 Nájomná zmluva č.  CE 309-2014-NZ-1. 2 ico_pdf_46
24.4.2014 Nájomná zmluva č.  CE 308-2014-NZ-1. 2
24.4.2014 Kúpna zmluva č.  CE 306-2014-KZ-1. 2
24.4.2014 Kúpna zmluva č.  CE 305-2014-KZ-1. 2
24.4.2014 Dodatok č.  1 k Nájomnej zmluve č . 13-2009 č.  CE 307-2014-NZ-1. 2-1
24.4.2014 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území mesta Prievidza č. CE 304-2014--OZ-2.4.1
23.4.2014 Zmluva o dielo č.  CE 302-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
23.4.2014 Nájomná zmluva č.  CE 301-2014-NZ-1. 2
23.4.2014 Nájomná zmluva č.  CE 300-2014-NZ-1. 2
23.4.2014 Kúpna zmluva č.  CE 299-2014-KZ-1. 2
22.4.2014 Komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb - Chéque Social č. CE 298-2014-KM-2.3.1 ico_pdf_46
22.4.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 297-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
22.4.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 296-2014-TZ-2.3.4
ico_pdf_46
22.4.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11-2013 č. CE 295-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
22.4.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 294-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
16.4.2014 Nájomná zmluva č. 07-2014 č. CE 292-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
16.4.2014 Zmluva o dodávke elektriny č. CE 289-2014-OZ-4.0 ico_pdf_46
16.4.2014 Kúpna zmluva č. CE 291-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
16.4.2014 Kúpna zmluva č. 15-14 č. CE 290-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
15.4.2014 Zmluva o odbere elektrickej energie č. CE 287-2014-OZ-4.0 ico_pdf_46
14.4.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 285-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
14.4.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21-2012 č. CE 283-2014-NZ-1.2-1
ico_pdf_46
14.4.2014 Darovacia zmluva č. CE 286-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
10.4.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 279-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
10.4.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 278-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
10.4.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 277-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
10.4.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 276-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
9.4.2014 Zmluva o dielo č. CE 274-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
9.4.2014 Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. CE 273-2014-OZ-1.1-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Mandátna zmluva č. CE 272-2014-KM-2.4.1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 269-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 268-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 267-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 266-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 265-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 264-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 263-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 262-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 261-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 260-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 259-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 258-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 257-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 256-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 255-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 254-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 253-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 252-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 251-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 250-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 249-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 248-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 247-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 246-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 245-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 244-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 243-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 242-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 241-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 240-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. CE 239-2014-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
9.4.2014 Kúpna zmluva č. 1-2014 č. CE 270-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
8.4.2014 Dohoda o poskytnutí grantu č. CE 238-2014-TZ-1.1
ico_pdf_46
8.4.2014 Dohoda o poskytnutí grantu č. CE 237-2014-TZ-1.1
ico_pdf_46
7.4.2014 Nájomná zmluva č. CE 231-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
7.4.2014 Dohoda o zrušení zmlúv o nájme č. CE 232-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
7.4.2014 Dohoda o cene č. CE 235-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
7.4.2014 Dohoda o cene č. CE 234-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
7.4.2014 Dodatok č. 26 ku Komisionárskej zmluve č. CE 233-2014-KM-1.2-26
ico_pdf_46
4.4.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 230-2014-ZVB-1.2. ico_pdf_46
4.4.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č CE 229-2014-ZVB-1.2
ico_pdf_46
4.4.2014 Kúpna zmluva č. CE 228-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
4.4.2014 Kúpna zmluva č. CE 224-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
4.4.2014 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. CE 225-2014-KM-2.4.1-2
ico_pdf_46
3.4.2014 Zmluva o dielo č. CE 227-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
3.4.2014 Zmluva o dielo č. CE 226-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
1.4.2014 Kúpna zmluva č. 17-14 č. CE 223-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
1.4..2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 214-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
1.4.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 213-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
1.4.2014 Zmluva o dielo č. CE 212-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46