Zmluvy júl 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY júl 2014 Formát
31.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 588-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
30.7.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 584-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.7.2014 Nájomná zmluva č. CE 583-2014-NZ-2.0 ico_pdf_46
30.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 580-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.7.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. 44 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 581-2014-TZ-1.1-2 ico_pdf_46
29.7.2014 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. CE 582-2014-OZ-2.2.2-1 ico_pdf_46
28.7.2014 Zámenná zmluva č. CE 578-2014-OZ-1.2
ico_pdf_46
28.7.2014 Nájomná zmluva č. CE 579-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
25.7.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 576-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
25.7.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 575-2014-PB-1.2
25.7.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 574-2014-PB-1.2
25.7.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 573-2014-PB-1.2
25.7.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 572-2014-PB-1.2
25.7.2014 Zmluva o odbere elektrickej energie č. CE 577-2014-OZ-4.0
25.7.2014 Nájomná zmluva č. CE 571-2014-NZ-1.2
25.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 569-2014-KZ-2.0
25.7.2014 Komisionárska zmluva č. CE 570-2014-KM-1.2
24.7.2014 Darovacia zmluva č. CE 568-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
23.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 566-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
23.7.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 565-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.7.2014 Zámenná zmluva č. CE 564-2014-OZ-1.2
22.7.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 561-2014-TZ-2.3.3 ico_pdf_46
22.7.2014 Zmluva č. 0005-PRB-2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti č. CE 563-2014-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
22.7.2014 Zmluva č. 0004-PRB-2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. CE 562-2014-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
22.7.2014 Nájomná zmluva č. 40-2014 č. CE 559-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
22.7.2014 Dodatok č. 28 ku Komisionárskej zmluve č. CE 558-2014-KM-2.4.1-28 ico_pdf_46
21.7.2014 Zmluva o dielo 557_2014_OZ_2.4.1
21.7.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. CE 560-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
21.7.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 554-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.7.2014 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území mesta PD CE 551-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.7.2014 Nájomná zmluva č. 15-2014 č. CE 555-2014-NZ-2.0 ico_pdf_46
21.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 556-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
21.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 550-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
21.7.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 553-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
21.7.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 552-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
18.7.2014 Zmluva o vykonaní exekúcií podľa Exekučného poriadku č. CE 548-2014-OZ-1.2 ico_pdf_46
18.7.2014 Nájomná zmluva č. CE 547-2014-NZ-1.2
18.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 549-2014-KZ-1.2
16.7.2014 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 543-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.7.2014 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 542-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
16.7.2014 Nájomná zmluva č. 39-2014 č. CE 544-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
15.7.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 540-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.7.2014 Zmluva o výkupe vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu č. CE 539-2014-OZ-2.4.1
15.7.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 530-2014-NZ-1.2
15.7.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 529-2014-NZ-1.2
15.7.2014 Nájomná zmluva č. 37-2014 č. CE 531-2014-NZ-1.2
15.7.2014 Nájomná zmluva č. 36-2014 č. CE 532-2014-NZ-1.2
15.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 538-2014-OZ-2.3.1
15.7.2014 pna zmluva č. CE 537-2014-OZ-2.3.1
15.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 536-2014-OZ-2.3.1
15.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 535-2014-OZ-2.3.1
15.7.2014 Kúpna zmluva č. CE 534-2014-OZ-2.3.1
15.7.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 23-14 č. CE 533-2014-KZ-1.2-1
15.7.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 541-2014-OZ-2.4.1-1
15.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 528-2014-OZ-2.4 ico_pdf_46
14.7.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 527-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
9.7.2014 Dodatok ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 526-2014-ZVB-1.2
ico_pdf_46
9.7.2014 Zmluva o poskytnutí grantu č.17-2014 č. CE 525-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
8.7.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 524-2014-ZVB-1.2
ico_pdf_46
3.7.2014 Nájomná zmluva č. 35-2014 č. CE 520-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
3.7.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 523-2014-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
3.7.2014 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. CE 521-2014-KM-2.4.1-1 ico_pdf_46
3.7.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 522-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
2.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 518-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
2.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 517-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
2.7.2014 Zmluva o dielo č. 121024-2014 č. CE 519-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
1.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 516-2014-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
1.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 514-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
1.7.2014 Mandátna zmluva č. CE 513-2014-KM-2.4.2 ico_pdf_46
1.7.2014 Mandátna zmluva č. CE 512-2014-KM-2.4.2 ico_pdf_46
1.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 511-2014-OZ-2.4.2
ico_pdf_46
1.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 507-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
1.7.2014 Zmluva o dielo č. CE 506-2014-OZ-2.2.5.
ico_pdf_46
1.7.2014 Nájomná zmluva č. 13-2014 č. CE 508-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
1.7.2014 Kúpna zmluva č. 38-14 č. CE 509-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
1.7.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 33-2013 č. CE 515-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46