Zmluvy jún 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY jún 2014 Formát
30.6.2014 Zmluva o dodávke plynu č. CE 505-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.6.2014 Zmluva o združenej dodávke plynu č. CE 504-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.6.2014 Rámcová zmluva č. 421140039-2014 č. CE 503-2014-RZ-2.2
ico_pdf_46
30.6.2014 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi č. CE 502-2014-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
30.6.2014 Záložná zmluva č. CE 501-2014-ZZP-2.4.1 ico_pdf_46
30.6.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 498-2014-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
30.6.2014 Protokol o ukončení zmluvného vzťahu č. CE 500-2014-P-2.4.1
30.6.2014 Nájomná zmluva č. 32-2014 č. CE 496-2014-NZ-1.2
30.6.2014 Nájomná zmluva č. 31-2014 č. CE 497-2014-NZ-1.2
30.6.2014 Nájomná zmluva č. 30-2014 č. CE 495-2014-NZ-1.2
30.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 499-2014-OZ-2.3.1
27.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 494-2014-KZ-1.1
ico_pdf_46
27.6.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 493-2014-BZ-1.2
ico_pdf_46
27.6.2014 Nájomná zmluva č. 34-2014 č. CE 492-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.6.2014 Kúpna zmluva 491-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.6.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 21-14 č. CE 490-2014-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
26.6.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 488-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
25.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 487-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
24.6.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 483-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.6.2014 Darovacia zmluva č. CE 484-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE 453-2014-TZ-1.1
23.6.2014 Dodatok č. 6 ku Komisionárskej zmluve č. CE 482-2014-KM-2.4.1-6 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 468-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 476-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 475-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 474-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o dielo č. CE 481-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.6.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 480-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
23.6.2014 Nájomná zmluva č. CE 479-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
23.6.2014 Nájomná zmluva č. CE 478-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
23.6.2014 Kúpna zmluva č. 22-14 č. CE 477-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.6.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 473-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
23.6.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 472-2014-BZ-1.2-1 ico_pdf_46
20.6.2014 Kúpna zmluva č. 35-2014 č. CE 467-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
19.6.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 466-2014-TZ-2.3.4
ico_pdf_46
18.6.2014 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. CE 465-2014-NZ-2.2.2-3 ico_pdf_46
18.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 464-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
18.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 463-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
18.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 462-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
18.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 461-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
18.6.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 456-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
18.6.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 455-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.6.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 457-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
18.6.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 454-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
17.6.2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie č. CE 458-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
17.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 452-2014-OZ-2.2.5. ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 450-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 449-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 448-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 447-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 446-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 445-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 444-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 443-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 442-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.6.2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. CE 441-2014-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
12.6.2014 Zmluva o úvere č. CE 438-2014-UZ-2.4.1
ico_pdf_46
12.6.2014 Zmluva o dielo č. CE 439-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
12.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 437-2014-OZ-2.2.3 pdf ico_pdf_46
12.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 436-2014-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
10.6.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 433-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
10.6.2014 Nájomná zmluva č. 10-2014 č. CE 434-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
9.6.2014 Zmluva o dielo č. CE 432-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
6.6.2014 Kúpna zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva o vysporiadaní vzájomných vzťahov č. CE 430-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 424-2014-TZ-2.3.3 ico_pdf_46
5.6.2014 Kúpna zmluva č. 18-14 č. CE 426-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 25-2012 č. CE 425-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Kúpna zmluva č. 31-14 č. CE 428-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 32-10, zmluve o zriadení vecného bremena a zmluve o zriadení predkupného práva č. CE 427-2014-KZ-1.2-1 ico_pdf_46
5.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 423-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 422-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 421-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.6.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 420-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.6.2014 Zmluva o dielo č. CE 419-2014-OZ-2 ico_pdf_46
4.6.2014 Kúpna zmluva č. CE 418-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
3.6.2014 Dodatok č. 1. k Zmluve o zbere odvoze zneškodňovaní KO č.  CE 406-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
3.6.2014 Kúpna zmluva č.  32-14 č.  CE 415-2014-KZ-1. 2 ico_pdf_46
3.6.2014 Nájomná zmluva č.  CE 414-2014-NZ-2. 0 ico_pdf_46
3.6.2014 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.  33-2005 č.  CE 413-2014-NZ-1. 2 ico_pdf_46
3.6.2014

Zmluva o dielo č.  CE 411-2014-OZ-2. 4. 1

ico_pdf_46
3.6.2014 Zmluva o dielo č . CE 410-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
3.6.2014 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č.  CE 409-2014-OZ-2. 4. 2 ico_pdf_46
3.6.2014 Dodatok č.  1. k Zmluve o zbere odvoze zneškodňovaní KO č.  CE 405-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
3.6.2014 Zmluva o zbere odvoze a zneškodňovaní KO č.  CE 404-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
3.6.2014 Zmluva o zbere odvoze a zneškodňovaní KO č.  CE 403-2014-OZ-2. 4.1 ico_pdf_46
3.6.2014 Zmluva o zbere odvoze a zneškodňovaní KO č.  CE 402-2014-OZ-2. 4. 1
3.6.2014 Príloha k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.  CE 407-2014-OZ-2. 2. 3 - Všeobecné podmienky ico_pdf_46
2.6.2014 Dohoda o cene č.  2014-4003113 č.  CE 416-2014-OZ-2. 4. 1
2.6.2014 Dodatok č.  1 k Zmluve č.  1000022399 č.  CE 408-2014-OZ-2. 2. 3-1. ico_pdf_46
2.6.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.  CE 407-2014-OZ-2. 2. 3. ico_pdf_46