Zmluvy august 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY august 2015 Formát
31.08.2015 Zmluva o dielo č. CE 552-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
31.08.2015 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 551-2015-OZ-4.0
ico_pdf_46
28.8.2015 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a mestom Prievidza Reg.č.: 217/2015-2050-320 ico_pdf_46
28.8.2015 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Prievidza Invest, s.r.o. Reg.č.: 218/2015-2050-320
28.8.2015 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2006, reg. č. 29/2006-3100-3200 uzavretej dňa 21.02.2006 v znení Dodatku č. 1 reg. č. 188/2006-3100-3200 zo dňa 26.05.2006, Dodatku č. 2 reg. č. 284/2006-3100-3200 zo dňa 21.12.2006, Dodatku č. 3 reg. č. 37/2007-3100-3200 zo dňa 15.01.2007, Dodatku č. 4 reg. č. 205/2007-3100-3200 zo dňa 26.04.2007 a Dodatku č. 5 reg. č. 60/2008-3100-3200 zo dňa 12.03.2008
28.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 550-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
28.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 549-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
28.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 548-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
27.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. CE 547-2015-TZ-4.0 ico_pdf_46
26.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 545-2015-PB-1.2
26.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 544-2015-PB-1.2
26.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 543-2015-PB-1.2
26.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 542-2015-PB-1.2
25.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 541-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
24.08.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 540-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
24.08.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 539-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
20.8.2015 Kúpna zmluva č. Z201520024_Z č. CE 538-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
19.8.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 536-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
18.8.2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.74-2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 533-2015-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
18.8.2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.38-2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 532-2015-TZ-1.1-1
18.8.2015 Kúpna zmluva č. 28 -15  č. CE 535-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
18.8.2015 Zmluva o dielo č. CE 534-2015-OZ-2.4.1
14.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 526-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
14.08.2015 Zmluva o dielo č. CE 525-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 523-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
13.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 522-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
13.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 521-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
13.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 520-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
13.08.2015 Dodatok č.2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v znení Dodatku č.1 č. CE 524-2015-ZVB-1.2-2 ico_pdf_46
13.08.2015 Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č  CE 519-2015-TZ-1 1 ico_pdf_46
12.08.2015 Poistná zmluva č. 92 0000 0036 č. CE 527-2015-PZ-2.2.2
12.08.2015 Kúpna zmluva č. CE 516-2015-KZ-2.2.2. ico_pdf_46
12.08.2015 Kúpna zmluva č. CE 515-2015-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.08.2015 Kúpna zmluva č. CE 514-2015-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.08.2015 Kúpna zmluva č. CE 513-2015-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.08.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 49-2014 č. CE 517-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
12.08.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 09-2015 č. CE 518-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
11.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 512-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
11.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 511-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
11.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 510-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
11.08.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 509-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
10.08.2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.69-2015 zo dňa 05.02.2015 o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta č. CE 508-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
04.08.2015 Kúpna zmluva č. 25-15 č. CE 507-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.08.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201514956_Z č. CE 506-2015-OZ-2.3.1-1 ico_pdf_46
03.08.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 505-2015-OZ-1.4
03.08.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 503-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.08.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 502-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
03.08.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 501-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
03.08.2015 Zmluva o poskytnutí služieb č. CE 504-2015-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
03.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu č. CE 500-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
03.08.2015 Zmluva o dielo č. CE 499-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.08.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11-2012 č. CE 498-2015-NZ-1.2-1
ico_pdf_46