Zmluvy január 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2015 Formát
30.01.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 50-2015-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
29.01.2015 Mandátna zmluva č. CE 39-2015-KM-1.1
ico_pdf_46
27.01.2015 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 38-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46
27.01.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 37-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46
26.01.2015 Zmluva o zbere, odovze a zneškodňovaní KO č. CE 34-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
26.01.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 32-2015-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
26.01.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní kom. odpadu č. CE 36-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
26.01.2015 Dodatok č. 1 k  Nájomnej zmluve č. 35-2013 č. CE 17-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
20.01.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 29-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
19.01.2015 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 25-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.01.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 26-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
15.01.2015 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 25-2015-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
14.01.2015 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 23-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
14.01.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. CE 22-2015-OZ-2.1-1 ico_pdf_46
13.01.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 21-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
12.01.2015 Poistná zmluva č. CE 20-2015-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.01.2015 Poistná zmluva č. CE 19-2015-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.01.2015 Poistná zmluva č. CE 18-2015-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.01.2015 Dodatok č. 1 k  Nájomnej zmluve č. 35-2013 č. CE 17-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
09.01.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 15-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.01.2015 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke osobného motorového vozidla č. CE 16-2015-OZ-2.2.5-3 ico_pdf_46
08.01.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 13-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
08.01.2015 Zmluva o budúcej zmluve o ZVB č. CE 9-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
08.01.2015 Záložná zmluva č. CE 15-2015-ZZP-2.4.1 ico_pdf_46
08.01.2015 Nájomná zmluva č. CE 8-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46
08.01.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 12-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
07.01.2015 Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti č. CE 6-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
07.01.2015 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. CE 7-2015-KM-1.1.-1
ico_pdf_46
07.01.2015 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. CE 4-2015-NZ-1.2-4 ico_pdf_46
07.01.2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. CE 5-2015-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
05.01.2015 Zmluva o budúcej zmluve o ZVB č. CE 3-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
05.01.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 2-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
02.01.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o ZVB č. CE 1-2015-ZVB-1.2-1
ico_pdf_46