Zmluvy január 2016


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2016 Formát
29.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 49-2016-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
29.01.2016 Kúpna zmluva č. Z2016185_Z č. CE 48-2016-OZ-1.4
29.01.2016 Záložná zmluva č. CE 47-2016-ZZP-2.4.1
ico_pdf_46
25.01.2016 Nájomná zmluva č. 1-2016 č. CE 46-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
22.01.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 45-2016-KZ-2.4.1
ico_pdf_46
22.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.  CE 44-2016-TZ-1 ico_pdf_46
21.01.2016 Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 43-2016-OZ-2.4.1-3
21.01.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 42-2016-OZ-2.4.1
21.01.2016 Kúpna zmluva č. Z201535138_Z č. CE 41-2016-KZ-2.2.5
21.01.2016 Kúpna zmluva č. Z201535150_Z  č. 40-2016-KZ-2.2.5pdf
21.01.2016 Zmluva o poskynutí dotácie z rozpočtu mesta č. 38-2016-TZ-1.1
21.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 37-2016-TZ-1.1
19.01.2016 Kúpna zmluva č. Z2016185_Z č. CE 48-2016-OZ-1.4 ico_pdf_46
19.01.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 35-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
15.01.2016 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. CE 31-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
13.01.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 30-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.01.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 29-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.01.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 28-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.01.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 27-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.01.2016 Kolektívna zmluva medzi mestom a OZ PŠaV na roky 2016-2018 č. CE 26-2016-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
13.01.2016 Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve č. CE 25-2016-KM-2.4.1-3 ico_pdf_46
13.01.2016 Dodatok č. 20 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č.CE20-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
12.01.2016 Kúpna zmluva č. 19-2016-KZ-2.3.3
ico_pdf_46
11.01.2016 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby č. CE 18-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
08.01.2016 Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze vodného toku č. CE 15-2016-OZ-1.2
ico_pdf_46
07.01.2016 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 13-2016-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
07.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 12-2016-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 11-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 10-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 9-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 8-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 7-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 6-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 5-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Kúpna zmluva č. 4-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
05.01.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti znaleckej činnosti č. CE 3-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
04.01.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 1-2016-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
04.01.2016 Poistná zmluva č. 0913050885 č. CE 2-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46