Geografia


GPS: 48°46´17.07oN (severnej šírky) 18°37´27.03oE (východne od Greenwicha)


Prievidza sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným Slovenskom v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny, rozprestierajúc sa prevažne v Prievidzskej kotline, ktorú obklopujú predhoria Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika. Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala aj konfigurácia riečnej siete, najmä dvoch hlavných tokov, a to Handlovky a Nitry, medzi ktorými sa v centrálnej časti územia na pravom brehu Handlovky začali usadzovať prví obyvatelia

Takmer 50 tisíc obyvateľov modernej metropoly hornej Nitry žije  na 48° 46´zemepisnej šírky, 18° 36´zemepisnej dĺžky, nadmorskej výške 260 m (chotár 257 - 887 m), na rozlohe 4 306 ha, z toho 1 753 ha poľnohospodárska pôda, 1 530 ha lesné pozemky, 48 ha vodné plochy.

Územie mesta Prievidza je vymedzené na báze administratívnych hraníc. Zahŕňa katastrálne územie mesta Prievidza s časťami Staré mesto (Prievidza I.), Píly (Prievidza II.), Necpaly (Prievidza III.), Kopanice (Prievidza IV.), Veľká Lehôtka (Prievidza V.), Malá Lehôtka (Prievidza VI.) a Hradec (Prievidza VII.). K integrácii pôvodne samostatnej obce Necpaly nad Nitrou došlo 1. januára 1945, Malá Lehôtka a Hradec boli k mestu pričlenené 14. júna 1964 a Veľká Lehôtka 1. januára 1976.Prímestské štvrte majú vidiecky charakter a v prípade týchto pôvodne samostatných obcí zatiaľ nedošlo k úplnému funkčnému a stavebnému spojeniu s vlastným mestom. Mesto Prievidza je administratívnym i prirodzeným centrom okresu Prievidza .

Podľa údajov meteorologickej stanice nachádzajúcej sa v Prievidzi priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 9,0ºC, najteplejším mesiacom je júl (priemerná teplota 18,9ºC) a najchladnejším je január (priemerná teplota -1,6ºC). Ročná amplitúda teploty vzduchu je 20,5ºC. Ročne sa tu v priemere vyskytuje 50 a viac letných dní (s denným maximom teploty vzduchu aspoň 25ºC) a vyše 100 mrazových dní (s denným minimom teploty vzduchu nižším než 0ºC). Prevládajúcim prúdením vetra na sledovanom území je severovýchodné, resp. juhozápadné, transformované v smere doliny rieky Nitra v rámci Hornonitrianskej kotliny. Úplné bezvetrie je pre Prievidzu podľa dlhodobých pozorovaní málo častým javom.
Popri teplote vzduchu sú rozhodujúcim ukazovateľom klímy zrážky. Ročný chod zrážok je jednoduchý s maximom v júli (97 mm) a minimom v marci (41 mm). V jarných mesiacoch sa úhrn zrážok zvyšuje a vrcholí v lete, kedy sú časté letné búrkové lejaky. V zimných mesiacoch výdatnosť zrážok (zväčša vo forme snehu) klesá, priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 60 až 80. Priemerný ročný úhrn zrážok je 697 mm.