TIK - Povinne zverejňované dokumenty


Povinne zverejňované dokumenty od r. 2020

Faktúry
Objednávky
Zmluvy

Povinne zverejňované dokumenty za rok 2019

Faktúry:
Toman a Toman
Ivo Ryšavý
DOXX - stravné lístky
Anna Cígerová
Ing. Stanislav Kurbel
Mgr. Anna Baffiová ABAFFKA
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
PROJ - AUTO
Idée
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Ján Boggero BIANKO
Asociácia informačných centier Slovenska
TSMPD
TSMPD
Telekom
Telekom
PRUH POLABÍ
Ivana Komová KOMAS
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom
Peter Šebesta - Telemont
Ing. Stanislav Kurbel
Telekom
Telekom
TSMPD
FC Baník Horná Nitra
Telemont
The Rock
FC Baník Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom
DOXX - stravné lístky
Telekom
Telekom
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.
RNDr. Jarmila Hlávková
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Ivo Ryšavý
Ing. Stanislav Kurbel
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Idée
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
STATUS S, s.r.o.
FC Baník Horná Nitra s.r.o.
tvorme s.r.o.
Telekom
Telekom
magneticco
Asociácia informačných centier Slovenska
STORMWARE s.r.o.
STORMWARE s.r.o.
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Perniš
Idée
Jabloň, s.r.o.
Telekom
Telekom
Wander Book, s.r.o.
IMT TOUR, s.r.o.
Toman a Toman
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.

Zmluvy:
Mgr. art. Eduard Gűrtler

The Rock, s.r.o.
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.
STATUS S, s.r.o. - Komisionárska zmluva
Lukáš Grešner ateliér Bojnice
tvorme s.r.o.
Peter Tomášik

Ladislav Szibilla - komisionárska zmluva
Jaroslav Perniš - komisionárska zmluva
Sám sebe pán, s.r.o. - komisionárska zmluva
Crazystep, s.r.o. - komisionárska zmluva
Ing. Paulína Oboňová - Polin - komisionárska zmluva
Ján Vingárik
Igor Prilinský - komisionárska zmluva
Wander Book s.r.o. - komisionárska zmluva

Povinne zverejňované dokumenty za rok 2018

Faktúry:
CBS spol, s.r.o.
Ivo Ryšavý
Stanislav Kurbel
Ján Boggero -BIANCO
Telekom
Telekom
Anna Cígerová
TSMPD
TSMPD
Marián Žabenský, AGAMA
Toman a Toman
Mgr. Anna Baffiová - ABAFFKA
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Asociácia informačných centier Slovenska
Štrbské presso, s.r.o.
Telekom
Telekom
Peter Šebesta - Telemont
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom
CBS spol, s.r.o.
Telekom
Telekom
Ivo Ryšavý
Proj - Auto - Ing. Miroslav Matejka
Idee
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Región HORNÁ NITRA - BOJNICE oblastná organizácia cestovného ruchu
Viera Rajnáková MARION
DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Peter Mulík
Idee
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Idée
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Ticketportal SK
Ticketportal SK
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
DIESEL
Asociácia informačných centrier Slovenska
Ticketportal SK
Telekom
Telekom
STORMWARE
Jabloň

Július Košík - Ofsetka
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom
Idée.sk
Telekom
Telekom
TSMPD
TSMPD
Lukáš Grešner ATELIÉR
VKÚ Harmanec, s.r.o.
PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA
Ján Boggero BIANKO
Michal Chlpek MaP
CBS spol, s.r.o.

Viera Rajnáková MARION
Telekom
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Zmluvy:
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Jašek, PhD. str. 1
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Jašek, PhD. str. 2
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Mulík, PhD. str. 1
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Mulík, PhD. str. 2
Zmluva o dielo - Mgr. Amália Lomnická str. 1
Zmluva o dielo - Mgr. Amália Lomnická str. 2
Komisionárska zmluva - CBS, spol. s r.o.
Komisionárska zmluva - Miroslav Korčák
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TSMPD, str. 1
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TSMPD, str. 2

Povinne zverejňované dokumenty za rok 2017

Faktúry:
Mgr. Anna Baffiová - ABAFFKA
Asociácia informačných centier
CBS spol. s.r.o.
Mesto Prievidza - dobropis
Idee.sk
PROJ - AUTO
Telekom
Telekom
Turisticko informačná kancelária Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Idee
Idee
Incoma Slovakia
Michal Dobiaš - Profitex
Daniel Kollár - DAJAMA
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA
Ing Stanislav Kurbel
Ing. Monika Sedláčková - PROFI SERVICE
Telekom
Telekom
Telekom
Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
CBS spol. s.r.o.
Miroslav Sluk elspo
Telekom
AICS
Idee
Idee
Ivo Ryšavý
Miroslav Sluk elspo
Spolu sme Prievidza
Stormware
SVT Slovakia
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
Telekom
Telekom

Technické služby mesta Prievidza

Zmluvy:
Komisionárska zmluva Viera Rajnáková - MARION
Komisionárska zmluva IMT TOUR, s.r.o.
Dohoda o komisionálnom predaji - Jarmila Hlávková
Príloha č. 1 Dohody o komisionálnom predaji
Komisionárska zmluva Grešner-Ateliér Bojnice

Povinne zverejňované dokumenty za rok 2016
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2015
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2014
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2013
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2012
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2011