Príroda a okolie


Príroda a okolie

V atraktívnom prostredí hornej Nitry, poskytujúcom príležitosti k turistike, športu, rekreácii i relaxácii, boli za účelom zachovania najhodnotnejších častí prírody s pôsobivými geomorfologickými výtvormi na anorganickom podloží s jedinečnými zástupcami fauny a flóry zriadené:
 • 2 chránené krajinné oblasti
  CHKO Ponitrie (k. ú. Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica)
  CHKO Strážovské vrchy (k. ú. Valaská Belá, Čavoj, Tužina)
 • 4 národné prírodné rezervácie:
  NPR Rokoš (k. ú. Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Nitrianske Sučany)
  NPR Veľká skala (k. ú. Bystričany)
  NPR Vtáčnik (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany)
  NPR Vyšehrad (k. ú. Nitrianske Pravno, Vyšehradné)
 • 4 prírodné rezervácie
  PR Biely kameň (k. ú. Cigeľ, Handlová - prímestská časť Nová Lehota)
  PR Buchlov (k. ú. Čereňany, Oslany)
  PR Makovište (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom)
  PR Temešská skala (k. ú. Temeš, Čavoj)
 • 1 národná prírodná pamiatka
  NPP Prepoštská jaskyňa (k. ú. Bojnice)
 • 5 prírodných pamiatok
  PP Hradisko (k. ú. Prievidza - prímestská časť Hradec)
  PP Kobylince (k. ú. Prievidza - prímestská časť Malá Lehôtka)
  PP Končitá (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom)
  PP Prielom Nitrice (k. ú. Valaská Belá)
  PP Sivý kameň (k. ú. Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom)
Na území hornej Nitry sa ďalej nachádza niekoľko chránených stromov: bojnická lipa a bojnické ginká (k. ú. Bojnice), jaseň pod Buchlovom (k. ú. Čereňany), tri lipy pri kostole a gledíčia (k. ú. Diviaky nad Nitricou), lipa pri prameni (k. ú. Diviacka Nová Ves), tis a sekvoja obrovská pri fare (k. ú. Handlová - prímestská časť Nová Lehota), buk pod Jaseňovou skalou (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom), lipa na Šajbách (k. ú. Koš), dve lipy na cintoríne (k. ú. Malá Čausa), deväť líp pri kostole (k. ú. Poruba).

Hydrologické pomery v regióne sú veľmi vhodné pre rozvoj cestovného ruchu. Os územia okresu tvorí rieka Nitra, ktorá z pravej strany priberá Nitricu a z ľavej strany Handlovku. Nitra pramení v Malej Fatre a jej celková dĺžka je 197 km. Nitrica pramení v Strážovských vrchoch a má dĺžku 51 km. Handlovka pramení na svahoch Vtáčnika a je dlhá 32 km. Z vodstva majú pre tento región rozhodujúci význam minerálne a termálne pramene. Bojnické termálne pramene s teplotou 28 - 48 C sa stali základom rozvoja kúpeľov v Bojniciach, ktoré sa v súčasnosti vďaka rozsiahlym investíciám a rekonštrukcii, stávajú cieľovým miestom aj pre zahraničnú klientelu, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín. Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Regionálny význam majú kúpele Chalmová a perspektívny rozvoj ponúkajú aj termálne vody v Koši. Prameň v Koši bol vyvŕtaný v rámci riešenia ochrany bojnickej žriedlovej oblasti vo vzťahu k ťažbe uhlia na nováckom ložisku. Výdatnosť prameňa je 810 l/min. a po úprave okolia môže byť využitý pre potreby verejne prístupného kúpaliska. K ďalším minerálnym prameňom, ktoré sa doposiaľ nevyužívajú, patria I. a II. prameň pri východnej šachte, ktoré sa nachádzajú v Handlovských hnedouhoľných baniach, vrt v Opatovciach nad Nitrou a tri zdroje minerálnej vody v Chalmovej. Ide o dolný výver, horný prameň a vrt CH-2, ktoré sa nachádzajú v areáli kúpaliska.

Z hľadiska letnej rekreácie je v súčasnosti využívaná vodná nádrž v Nitrianskom Rudne, v blízkosti ktorej sa postupne vytvorilo stredisko cestovného ruchu vhodné na letnú rekreáciu a vodné športy. Aj napriek relatívnemu znečisteniu rieky Nitra, má okres podmienky aj pre rybolov a to v pstruhovom pásme (horný tok Nitry po Nedožery, Nitrica a ich prítoky, lipňového pásma od Nedožier po Prievidzu a mrenového pásma na rieke Nitra pod Prievidzou

Na území okresu sa nachádzajú viaceré chránené územia. Ide predovšetkým o CHKO Ponitrie, ktorá zasahuje do katastrálnych území obcí Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Horná Ves a Radobica. Ďalším veľkoplošným chráneným územím je CHKO Strážovské vrchy, ktorá zasahuje kataster obcí Tužina, Valaská Belá a Čavoj. Celková rozloha chránených krajinných oblastí na území okresu je 16 519,4 ha.

K maloplošným chráneným územiam okresu patria 4 národné prírodné rezervácie a to Vtáčnik, Rokoš, Vyšehrad, Veľká skala a ich celková rozloha je na území okresu 389,5 ha
Na území okresu sa ďalej nachádzajú 4 prírodné rezervácie a to Biely kameň, Temešská skala, Buchlov, Makovište a jedna národná prírodná pamiatka Prepoštská jaskyňa, ktorá sa nachádza na území mesta Bojnice. Lokalita je cenným dokladom klimatických zmien a foriem rastlinstva a živočíchov štvrtohôr. Je to jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít SR s najstarším výskytom pračloveka neandertálskeho typu na Hornej Nitre.

K ďalším chráneným prírodným zdrojom patrí 5 prírodných pamiatok a to Končitá, Sivý kameň, Hradisko, Prielom Belanky, Kobylince. Ich celková rozloha je 15,02 ha. Prehľad o chránených územiach regiónu je v prílohe 1.

Uvedené prírodné atraktivity sa v súčasnosti nedostatočne využívajú v tvorbe regionálneho produktu cestovného ruchu. V mnohých prípadoch chýba priestorové značenie a informácie o uvedených atraktivitách priamo v mieste ich výskytu. Niektoré z nich sú vyznačené na mapách existujúcich cyklotrás.

Viaceré z atraktivít chránených území sú sprístupnené náučnými chodníkmi ako napríklad na Vtáčnik, Buchlov, náučný chodník Fraňa Madvu, ktorý vedie z Nitrianskych Sučian cez Madvovu dolinku do Nitrianskeho Rudna a náučný chodník na Vyšehrad, ktorý je tiež významnou archeologickou lokalitou.

Náučný chodník Vtáčnik je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Východiskom sú Kamenec pod Vtáčnikom, Gepnárová dolina alebo Bystričianska dolina, pričom hlavný prístup je zo SAD Bystričany a Kamenec pod Vtáčnikom. Celková trasa je dlhá 7,8 km, je na nej 11 zastávok s informačnými tabuľami a vedie náročným terénom. Náučný chodník nadväzuje na turistické chodníky so žltou a modrou značkou. Bol otvorený v roku 1996 a jeho správcom je SAŽP COPR Banská Bystrica, stredisko Nitra, Správa CHKO Ponitrie.

Náučný chodník Buchlov je zameraný prírodovedne a ochranársky, vybudovaný na území CHKO Ponitrie v prírodnej rezervácii Buchlov. Východiskom je zo SAD Oslany, Bystričany alebo Horná Ves. Celková trasa je dlhá 5,3 km, je na nej 8 zastávok s informačnými tabuľami. Vlastná trasa je nenáročná, prístup k náučnému chodníku je náročnejší. Bol otvorený v roku 1983 a v roku 1990 rekonštruovaný. Aj tento chodník je v správe CHKO Ponitrie.

Náučný chodník Vyšehrad sa nachádza na území NPR Vyšehrad. Prístup na chodník je zo SAD Prievidza, Turčianske Teplice - Jaseňovo alebo Nitrianske Pravno. Dĺžka trasy je 2 km a na trase je 6 zastávok s informačnými tabuľami. Terén je nenáročný až stredne náročný a trasa je prírodovedne, historicky a archeologicky zameraná. Bol otvorený v roku 1982, v roku 1995 bola zabezpečená výmena informačných panelov. Tento chodník je v správe SAŽP - COPK Banská Bystrica, stredisko Liptovský Mikuláš.

Turistické trasy

Značkované turistické chodníky
 • červené:
  • Handlová /416/ - Vtáčnik /1346/ 20 km; 6:45 5:40
 • modré:
  • Cigeľ / 460 / - Biely kameň /1135/: 6 km; 2:20 1:40
  • Bystričany /260/ - Vtáčnik /1346/: 19 km; 4:30 3:40
  • Diviacka Nová Ves /270/ - Uhrovské Podhradie /340/: 12 km; 4:20 4:15
  • Ráztočno /350/ - Sklené /588/: 9 km; 2:55 2:30
  • Nedožery - Brezany/298/ - Jasenovo /500/: 11 km; 3:00 2:55
 • zelené:
  • Bojnice /298/ - Bohátka /400/: 4 km; 1:45 1:35
  • Handlová /416/ - sedlo pod Vysokou /902/: 6 km; 1:55 1:25
  • Nedožery - Brezany /298/ - Štyri Chotáre/711/: 9 km; 2:40 2:25
  • Horné Vestenice /260/ - Uhrovské Podhradie/340/:10 km; 4:15 4:00
  • Nitrianske Rudno/318/ - Kšinná/330/: 13 km; 3:35 3:40
  • Závada /370/ - Valaská Belá /482/: 11 km; 2:55 3:20
 • žlté:
  • Fačkovské sedlo /802/ - Kľak/1351/: 5 km; 1:50 1:20
  • Nitrianske Rudno /318/ - Omastiná /340/: 8 km; 2:55 3:05
  • Prievidzský okruh: 13 km; 3:45 3:35
  • Temeš /520/ - Magura /1141/: 7 km; 2:20 1:35
  • Sekaniny/398/ - Vrvrava/977/: 4 km; 1:05 0:45
  • Podhradie /550/ - Jarabá skala/1169/: 6 km; 2:00 1:20

Cykloturistické trasy

Kolorit Horného Ponitria ponúka svojim návštevníkom nezabudnuteľné zážitky. Tak ako sa hovorí, že pohľad na svet z konského chrbta je nezabudnuteľný, tak aj pohľad zo sedla bicykla na krásy prírody Horného Ponitria patria k nezabudnuteľným spomienkam na tento malebný kraj. Množstvo asfaltových, poľných, lesných ciest, ale aj otvorených pláni láka návštevníkov spoznať architektúru, zvyky a zaujímavosti tohto kúta Slovenska. Niektoré časti cyklotrás su sporadicky využívané počas pracovných dní na odvoz dreva. V tomto čase je potrebné dávať si pozor a pri stretnutí s motorovým vozidlom radšej počkať pokiaľ prejde a až potom pokračovať ďalej.
Trasy sú cez les značené, na križovatkách označené bielym štvorcom so zeleným číslom.

Tužina - Gápeľ
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 10 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšený

Handlová - Stanište
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 2.5 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšený. Na rázcestí "Strieborná jedľa" nadväzuje na trasu Handlová - Veľká Lehôtka, z ktorej sa pokračuje po spevnej lesnej ceste do obce Hradec. Na kraji lesa je rekreačné zariadenie "Stanište".

Handlová - Veľká Lehôtka
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 7.8 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšenie. Začiatok cyklotrasy je v Handlovej na kraji lesa pod "Pfaftenbergom". Trasa ďalej pokračuje po spevnenej lesnej ceste smerom k rekreačnému stredisku "Tri studničky", kde približne po 2,4 km je odbočka pod Malým Gričom. Ďalej pokračuje po lesnej ceste, kde po absolvovaní 1,8 km sa dostanete na rázcestie "Strieborná jedľa" s cyklotrasou Handlová -Stanište. Do obce Veľká Lehôtka je potrebné ešte prejsť 3,6 km.

Remata - Sklené
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 4 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf prevýšenie
Cyklotrasa začína na odbočke z hlavnej cesty Prievidza - Handlová pri podjazde smerom na rekreačné stredisko Remata a pokračuje po poľnej ceste k rekreačnému stredisku Baník na Remate. Ďalej sa po lesnej ceste dostanete až na kraj lesa a cez lúky na hrebeni dôjdete do cieľa cyklotúry, do obce Sklené.

Nedožery -Brezany - Malá Čausa - Ráztočno - Remata
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 16.3 km; stredná náročnosť; aj pre staršie deti; povrch - asfalt, spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšenie. Trasa začína za obcou Nedožery - Brezany smerom do doliny "Ostrá" približne 1 km po asfaltovej ceste. Pokračuje 3,5 km lesom po spevnenej ceste, nasleduje odbočka do Malej Čause. Po absolvovaní ďalších 3 km sa dostanete do Jalovca a pokračuje približne 2 km smerom na Ráztočno a trasa končí zvládnutím posledných 2,5 km pri kameňolome v Remate. Tu máte možnosť zísť na asfaltovú cestu Handlová - Prievidza, alebo sa vrátiť po absolvovanej trase späť.

Prievidza - Nedožery - Brezany
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 5.4 km; ľahká náročnosť; aj pre deti; povrch - asfalt, spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšenie. Jedná sa o nenáročnú cyklistickú trasu, ktorej začiatok je pri vstupnej bráne Lesoparku na sídlisku Sever, vedie cez les po poľnej ceste, z ktorej sa odbočuje na lesnú cestu vedúcu až k horárni "Klčovňa", kde si môžete urobiť prvý odpočinok alebo ísť ďalej. Od horárne pokračujete po križovatku a po asfaltovej ceste sa dostanete až do cieľa svojho výletu. V obci môžete navštíviť niekoľko turistických a kultúrnych zaujímavostí - Kostol sv. Heleny a Krista kráľa, národnú kultúrnu pamiatku Ľudový dom so sypárňou alebo sa isť osviežiť na vodnú priehradu a pochutnať si na rybích špecialitách v blízkej reštaurácii.
Ak by ste sa vybrali opačným smerom od obce Nedožery-Brezany, odbočka na lesnú cestu je približne po 1 kilometri.

Ďalšie typy z okolia:

Bojnice: Bojnický zámok, Zoologická záhrada, Externý prehliadkový okruh Bojnice - Prepoštská jaskyňa, Aquila Sokoliari, Bojník - skupina historického šermu, kúpele, soľná jaskyňa, športová strelba, športový lov rýb, kemping

Cígeľ: Hornonitriansky banský skanzen

Kanianka: priehrada, lyžiarsky vlek

Poruba: Lyžiarsky vlek, ranč s koňmi, kostol

Lazany: priehrada

Nedožery-Brezany: priehrada, tenisový kurt, beach - volejbalové ihrisko, rodisko V.B.Nedožerského

Nitrianske Pravno: kalvária, hradisko Vyšehrad, domy meštianskych remeselníkov zo 16. storočia, časť Vyšehradné - rekonštruovaný ľudový dom, Monty ranč - kone

Malinová: pozostatky ťažby zlata , westernové jazdenie

Kľačno: osada Dallas - kone, škola v prírode

Handlová: kostol, plaváreň, železničný most, múzeum J. Procnera, Slovenské banské múzeum

Remata: lyžiarsky vlek, stredisko telesne postihnutých, bazén, okrasné rybníky

Ráztočno: ranč s koňmi

Chrenovec - Brusno - kamenné gule

Nováky - priehrada, kostol, mariánsky stĺp

Lehota pod Vtáčnikom - horolezectvo, plaváreň, lyžiarsky vlek

Podhradie - lyžiarsky vlek, Sivý kameň

Kamenec pod Vtáčnikom - cvičné horolezecké skaly, lyžiarsky vlek

Zemianske Kostoľany - renesančná sýpka, kaštieľ

Chalmová - kemping, termálne kúpalisko

Čereňany - renesančný kaštieľ

Horné Vestenice - Medvedia jaskyňa

Nitrianske Sučany - Hrob F. Madvu

Diviaky nad Nitricou - Máčov jazdecký klub Hipo, kostol, Rokoš

Nitrianske Rudno - priehrada, stredisko vodných športov a rybolovu, kemping

Temeš - Temešská skala - štátna prírodná rezervácia