Mariánsky stĺp


Kultovú a reprezentatívnu úlohu plnili i Mariánskej stĺpy. V Prievidzi sa zachoval stĺp so sochou Panny Márie z roku 1693 pred farským kostolom – jeden z najstarších na Slovensku, a stĺp Panny Márie Immaculaty z 18. storočia pred kostolom piaristov, opravený v rokoch 1812, 1862, 1887. Stĺp so sochou Immaculaty má hranolový sokel s hustým rámovaním a výraznou rímsou. Stĺp s kompozitnou hlavicou so serafínmi. Esovito prehnutá socha Immaculaty so zopätými rukami. Plné, hlbšie premodelované tvary.