Rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja


    Z Mariánskeho vŕšku západným smerom dovidieť na vežu farského Kostola sv. Bartolomeja, situovaného v centre mesta. S Kostol Nanebovzatia Panny Márie ho spája stredoveký pôvod a často aj spoločná interpretácia letopočtu 1213.     
   Z prvej tretiny 14. Storočia pochádza farský Kostol sv. Bartolomeja. Zasvätenie kostola tomuto apoštolovi súviselo predovšetkým s ochrannými úlohami svätca. Kristov nasledovník a šíriteľ kresťanstva medzi nekresťanskými národmi, sv. Bartolomej, bol kruto umučený stiahnutím z kože, a preto sa stal ochrancom remeselníkov pracujúcich s kožou – garbiarov, sedlárov, obuvníkov a knihárov, ale bol patrónom i mnohých ďalších povolaní, baníkov, mäsiarov, krajčírov, a tiež obchodníkov so soľou a vinohradníkov.
   V poslednej tretine 15. Storočia bol v presbytériu znovu zaklenutý, v prvej polovici 17. storočia rozšírený a upravovaný, koncom 17. storočia opravený a v interiéri barokovo doplnený.
   V priebehu 19. a 20. storočia bol viac krát reštaurovaný. V interiéry sa nachádza renesančná skrinková krstiteľnica z roku 1696 vsadená do steny, voľné barokové súsošie Piety z druhej tretiny 17. storočia a barokové voľné plastiky Najsvätejšej Trojice a Panny Márie zo začiatku 18. storočia.
      Slnečné hodiny na fasáde južnej kaplnky ukazujú čas od šiestej hodiny rannej do šiestej hodiny večernej.