Mestský rozhlas


Mestský rozhlas

V tradičnom portfóliu komunikačných kanálov Prievidze nechýba ani mestský rozhlas. Jeho hlavný účel spočíva najmä v ohlasovaní výnimočných a krízových situácií a to obzvlášť v čase prírodných a živelných pohrôm.

Okrem toho každý štvrtok sa mestským rozhlasom vysielajú  najdôležitejšie správy z mesta Prievidze. Počas zimného času je vysielanie o 15.00 h a v letnom čase o 16.00 h.