Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta


Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sídlo: Ulica T. Vansovej 533/24, 971 01 Prievidza
Podiel na základnom imaní: 100 %
IČO: 36349429
Web: www.smmpd.sk
E-mail: konatel@smmpd.sk
Tel.: 046 / 511 19 44
Konatelia spoločnosti: JUDr. Ján Martíček, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD
Dozorná rada: Július Urík, Ing. Branislav Bucák, Katarína Čičmancová
Výročné správy: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Mariánska 17, 971 01 Prievidza
Podiel na základnom imaní: 100 %
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
Web: www.tsmpd.sk
E-mail: info@tsmpd.sk
Tel.: 046/542 24 12
Konateľ spoločnosti: Ing. Marián Bielický
Dozorná rada: Mgr. Peter Krško, Mgr. Libor Mokrý, Ing. Ľuboš Jelačič, MVDr. Vladimír Petráš
Výročné správy: 2011, 2011 (prílohy), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 1. časť, 2016 2. časť, 2017 1. časť, 2017 2. časť, 2018 , 2019, 2020

HARMÓNIA n.o. (nezisková organizácia)
Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza
IČO: 36119679
IČDPH: SK2021959973
Tel.: 0907 798 626
Web: www.harmoniapd.sk
E-mail: kvrablova67@gmail.com
Štatutárny organ: Katarína Vráblová
Výročné správy: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. (nezisková organizácia)
Sídlo: Námestie slobody 6, 97101 Prievidza
IČO: 37923650
Tel.: 046/ 16 186
Web: www.tik.prievidza.sk
E-mail: tik@prievidza.sk
Štatutárny organ: Helena Dadíková - riaditeľka
Správna rada: Katarína Čičmancová, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, PhDr. Ivona Vojtášová, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Ing. Peter Paulík
Výročné správy: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
Sídlo: Matice slovenskej 10, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 12,50 %
IČO: 31558429
IČDPH: SK2020466800
Web: www.rtvprievidza.sk
E-mail: televiziapd@gmail.com
Tel.: 046 / 542 24 83
Konatelia spoločnosti: Ing. Daniel Rexa, Dana Reindlová
Dozorná rada: Ing. Rudolf Podoba, Ing. Eleonóra Ferančíková, Mgr. Zlatica Sedláková
Výročné správy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
Sídlo: G. Švéniho 3H, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 51 %
IČO: 36325961
IČ DPH: SK2020079171
Web: www.pthas.sk
E-mail: pth@pthas.sk
Tel.: 046 / 542 50 27
Predstavenstvo: Ing. Rastislav Januščák - predseda predstavenstva, JUDr. Katarína Macháčková - člen
Dozorná rada: JUDr. Milan Minárik, Ing. Ľuboš Jelačič, Ing. Igor Hoppan, JUDr. Ján Martiček
Výročné správy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Účtovné jednotky, v ktorých má mesto Prievidza majetkovú účasť

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
IČO: 36056006
Podiel mesta na emisii CP: 6,88 %

UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnícka, a.s.
Sídlo: Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO: 31625657
Podiel mesta na emisii CP:  0,043 %