Noviny


Noviny

Mesto Prievidza informuje verejnosť cez viaceré lokálne printové médiá, ktorými sú Prievidzsko, Prievidzské Echo a MY Hornonitrianske noviny.

Hlavnými tlačenými periodikami mesta Prievidza sú Prievidzské Echo a Prievidzsko. V týchto novinách mesto Prievidza informuje verejnosť a využíva ich inzertný priestor na propagovanie dôležitých informácií.

V uvedených periodikách má široká verejnosť možnosť získať všetky potrebné informácie zo  života mesta. Informácie sú redakčne spracovávané na vysokej odbornej úrovni.