Odkaz pre starostu


Odkaz pre starostu

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a mesto Prievidza oficiálne spustili v týchto dňoch aj v našom meste do užívania portál Odkazprestarostu.sk. Mesto Prievidza sa, ako prvá samospráva v Trenčianskom kraji, zapojilo do projektu, ktorý obyvateľom prináša moderný spôsob komunikácie o problémoch samosprávy.

Ste s niečím v Prievidzi nespokojní? Nepáči sa vám neporiadok v uliciach? Prekážajú vám rozbité chodníky, poškodené lavičky či zanedbané parky? Chýbajú vám smetné koše alebo priechody pre chodcov? Od októbra o tom môžete dať vedieť zamestnancom mesta a jeho vedeniu  prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk   

Odkazprestarostu.sk je jednoduchým a účinným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu obyvatelia  nahlasovať samospráve každodenné problémy vo svojom okolí. Prievidžania budú mať zároveň príležitosť vyjadriť mieru spokojnosti s riešením ich podnetov zo strany mesta. To umožňuje samospráve prezentovať výsledky svojej práce. Odkazprestarostu.sk sa tak stáva novým spôsobom pre obyvateľov Prievidze v komunikácii so svojim mestom. 

Používanie portálu je veľmi jednoduché - intuitívne, a ak si prajete, aj anonymné. Stačí, keď na portáli vyplníte stručný formulár - pár vetami opíšete problém, ktorý vás trápi, na mape označíte, kde sa nachádza a priložíte fotku, urobenú napríklad mobilom, ktorá ho zachytáva. Podnet je následne odoslaný zamestnancom samosprávy, ktorí ho majú riešiť. Ich odpovede sú, rovnako ako podnety obyvateľov, zverejnené na portáli, takže každý Prievidžan môže sledova, ako sa jednotlivé podnety riešia.