Stretnutia s obyvateľmi


Stretnutia s obyvateľmi

Na tomto fóre môžu obyvatelia verejne adresovať svoje otázky a podnety na zlepšenie života v  meste. Na   otázky verejnosti odpovedá primátorka a zodpovední zamestnanci, pokiaľ je to možné, ešte na stretnutí. Okrem toho sú na stretnutí  obyvatelia informovaní o všetkých krokoch mesta v oblasti investícií, rozvojových programov, rozhodnutí samosprávy a financovania potrieb základných funkcií mesta  formou prezentácie. Viď prezentáciu : 
Termíny stretnutí na ďalšie obdobie nájdete tu: http://www.prievidza.sk/samosprava/stretnutia-obyvatelov-s-primatorkou/
Stretnutia sa konajú polročne.

Prezentácia z posledného stretnutia s obyvateľmi: