September


Dátum Udalosť
1.9.1963 zlúčili poľnohospodárske učilištia v Prievidzi a Bojniciach
1.9.1993 sa otvorili brány Piaristickej základnej školy Františka Hanáka v Prievidzi.
2.9.1943 sa narodil (Lehota pod Vtáčnikom) spisovateľ Anton BALÁŽ. Pôsobil v Prievidzi.
7.9.1948 sa narodil akademický maliar a výtvarník Jozef ŠULO, ktorý žije a tvorí v Prievidzi.
8.9.1908 bola posviacka Kláštora Dcér Božskej lásky v Prievidzi.
8.9.1973 bola vydaná príležitostná pečiatka pri príležitosti 150. rokov pošty na hornej Nitre.
9.9.1963 bol otvorený hotel Magura v Prievidzi.
10.9.1933 bola otvorená Chlapčenská ľudová škola v Prievidzi.
10.9.1948 bola otvorená Štátna obchodná škola v Prievidzi.
11.9.1748 zomrel (* 20.4.1683 Banská Bystrica, † Krupina) pedagóg, matematik, dramatik, barokový básnik a hudobný skladateľ Benedikt VOJTECH SLAVKOVSKÝ. Pôsobil ako profesor humanitných predmetov na piaristických školách. Písal oslavné verše v latinčine i školské drámy, ku ktorým skladal aj hudobný sprievod. Niektoré latinské školské hry uviedol aj v Prievidzi. Bol riaditeľom gymnázií a predstaveným kláštorov v Nitre, Prievidzi a Krupine.
13.9.1853 zomrel pedagóg Juraj ELENYÁK. Študoval a pôsobil v Prievidzi
13.9.1953 bola vydaná príležitostná pečiatka ku Dňu baníkov v Prievidzi, Novákoch a Handlovej.
15.9.1973 sa konala celoštátna konferencia stolného tenisu v Prievidzi.
20.9.1693 boli obnovené artikuly cechu mäsiarov v Prievidzi – 320. v.
20.9.1983 zomrel (* 1.7.1909 Nová Bystrica-Riečnica okr. Čadca, † Bratislava)  Anton WACHSMAN, lekár, oftalmológ. Študoval v Prievidzi.
23.9.1898 sa narodil (* Rajec, † 2.6.1980 Bratislava) úradník a spisovateľ Matúš KAVEC. Študoval a pôsobil v Prievidzi.
24.9.1968 zomrel (* 20.6.1881 Jastrabá okr. Žiar nad Hronom, † Choceň, Česko) sochár Rudolf BUNČEK. Študoval v Prievidzi.
25.9.1933 sa ukončila stavba Mestského domu v Prievidzi – 80. v.
26.-28.9.1678 spustošili Kuruci  hornú Nitru – 335. v.
29.9.1928 vznikla Slovenská pomocná pokladnica v Prievidzi.