Politický a verejný život


Ján Čvikota /1861 – 1924/
verejný činiteľ, národovec
vyštudoval medicínu, popri ktorej sa veľmi intenzívne venoval politickému a verejnému životu – po vzniku ČR založil v Prievidzi pobočku národnej rady a stal sa jej predsedom, podieľal sa na založení miestneho odboru Matice slovenskej, zapájal sa do spoločenského a kultúrneho diania v meste a veľmi aktívne pracoval v mnohých miestnych spolkoch

Juraj Gramantík /1848 – 1916/
Národovec, kňaz
významný bojovník za práva slovenského národa, v r. 1912 spolu s M. Hodžom odovzdal maďarskej vláde Memorandum o riešení slovenskej otázky, bol i literárne činný

Michal Juriš /Juriss/ /1825 – 1901/
politik, organizátor verejného života
z jeho iniciatívy sa v meste v roku 1872 založila Prvá prievidzská sporiteľňa, zorganizovaním verejnej zbierky sa pričinil o výstavbu budovy dievčenskej školy, v roku 1896 bol jedným z 12 slovenských kandidátov do Uhorského snemu

Anton Miššuth /1866 – 1935/
národný buditeľ, publicista
staral sa o sociálne a materiálne povznesenie robotníkov, po roku 1921 oživil v meste cyrilometodské slávnosti, venoval sa i pastoračnej činnosti a básnickej tvorbe

Gustáv Švéni /1870 – 1918/
prvý slovenský sociálny demokrat pôsobiaci v rámci Uhorska, koordinátor spolupráce slovenských, českých a poľských robotníkov, spoluzakladateľ a zodpovedný redaktor novín Nová doba a Zora

Augustín Záň /1911 - 1999/
národný pracovník, ľudový misionár
zakladateľ slovenských osád v Rakúsku a Nemecku, organizátor sociálnej pomoci slovenským utečencom pred komunizmom

Ján Žirko /1885 – 1955/
verejný činiteľ, kultúrny pracovník
významná osobnosť v živote Prievidze prvej polovice 20. storočia, demokrat, humanista, aktívny organizátor vlastivedných, kultúrnych a spoločenských podujatí, uznávaný odborník najmä v oblasti národohospodárskej problematiky