Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi za rok 2014


1. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 21. január  2014 ico_pdf_46
2. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 18. február 2014 ico_pdf_46
3. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 11. marec 2014 ico_pdf_46
4. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 18. marec 2014 ico_pdf_46
5. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 15. apríl 2014 ico_pdf_46
6. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 22. apríl 2014 ico_pdf_46
7. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 23. apríl 2014 ico_pdf_46
8. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 20. máj 2014 ico_pdf_46
9. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 17. jún 2014
10. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 5. august 2014
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 19. august 2014
11. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 23. september 2014
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 21. október 2014
13. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 19. november 2014