Archív uznesení MsR za rok 2019


Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi z roku 2019

Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 14.1.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18.2.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18.3.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 15.4.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 6.5.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 17.6.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.08.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23.09.2019
Zápisnica a uznesenia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21.10.2019
Zápisnica a uznesenia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 2.12.2019