Archív uznesení MsR za rok 2020


Závery z rokovania Mestskej rady v Prievidzi

Závery z rokovania MsR zo dňa 20.1.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa zo dňa 17.2.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 6.5.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 1.6.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 22.06.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 29.06.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 17.08.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 21.9.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 19.10.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 30.11.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 17.12.2020