Zmluvy za mesiac august


Dátum zverejnenia ZMLUVY - august 2011 Formát
30.08.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 587-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
30.08.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 588-2011-OZ-4. 0
26.08.2011 Dodatok č  1 k Zmluve o účelovom úvere CE 586-2011-UZ-2. 2. 1-1 ico_pdf_46
25.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 585-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.08.2011 Dohoda o spolupráci CE 581-2011-OZ-1. 1 ico_pdf_46
24.08.2011 Zmluva - prenájom a servis mobilných WC CE 584-2011-OZ-2. 6 ico_pdf_46
24.08.2011 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi CE 583-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
24.08.2011 Zmluva o zbere odvoze a zneškodňovaní KO CE 582-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
19.08.2011 Dohoda o spolupráci CE 581-2011-OZ-1. 1 ico_pdf_46
18.08.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o partnerstve CE 580-2011-OZ-1. 2 ico_pdf_46
18.08.2011 Kúpna zmluva CE 576-2011-KZ-1.2 ico_pdf_46
18.08.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 577-2011-TK-1. 1 ico_pdf_46
18.08.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 578-2011-TK-1. 1 ico_pdf_46
18.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 579-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
17.08.2011 Dodatok č.  2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej slużby CE 569-2011-OZ-2.3.1-2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o nájme pozemkov CE 573-2011-NZ-1.2
ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej slużby CE 574-2011-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 563-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 564-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 565-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 566-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 567-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 568-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2011 Zmluva o výpożičke hnuteľného majetku CE 575-2011-ZV-2.2.2 ico_pdf_46
15.08.2011 Dodatok č  2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 572-2011-OZ-2. 3. 1-2 ico_pdf_46
15.08.2011 Dodatok č  2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 571-2011-OZ-2. 3. 1-2 ico_pdf_46
11.08.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena CE 562-2011-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
10.08.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov CE 561-2011-NZ-2.3.1 ico_pdf_46
09.08.2011 Dodatok č  2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 554-2011-OZ-2. 3. 1-2 ico_pdf_46
09.08.2011 Dodatok č  3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE-559-2011-OZ-2. 3. 1-3 ico_pdf_46
09.08.2011 Dodatok č  3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 553-2011-OZ-2. 3. 1-3 ico_pdf_46
09.08.2011 Dodatok č  4 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 550-2011-OZ-2. 3. 1-4 ico_pdf_46
09.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 548-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
09.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 555-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
09.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 556-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
09.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 557-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
09.08.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 558-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
05.08.2011 Kúpna zmluva CE 547-2011-KZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
05.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 545-2011-PB-1. 2. ico_pdf_46
05.08.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 546-2011-PB-1. 2.
03.08.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 544-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
03.08.2011 Príloha č. 37 k obchodnej zmluve č. 306200041 CE 543-2011-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.08.2011 Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do vlastníctva mesta CE 542-2011-POP-1. 2 ico_pdf_46
01.08.2011 Sprostredkovateľská zmluva CE 541-2011-OZ-1. 1 ico_pdf_46
26.7.2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu CE 539-2011-PB-SMMP ico_pdf_46
26.7.2011 Darovacia zmluva CE - 540-2011-DZ-2. 3. 1
08.07.2011 Zmluva o poskytnuti dotácie z rozpočtu mesta CE 352-2011-TZ-1.1. ico_pdf_46