Zverejňovanie zmlúv : deviata časť 9/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY- jún 2011 Formát
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Čmiko ico_pdf_46
17.06.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CE 315-2011-TZ-2.3.1.
17.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 329-2011-TZ-1.1.
17.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 328-2011-TZ-1.1.
17.06.2011 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy CE 330-2011-OZ-1.1.
17.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 331-2011-TZ-1.1.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Divéky.
17.06.2011 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 323-2011-OZ-2.3.1-3.
17.06.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 325-2011-OZ-2.3.1-1.
17.06.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb CE 324-2011-OZ-2.3.1.
17.06.2011 Nájomná zmluva CE 327-2011-NZ-2.2.2.
17.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu CE 326-2011-PB-SMMP
16.06.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CE 319-2011-TZ-1.1.
16.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 320-2011-TZ-1.1.
16.06.2011 Kúpna zmluva CE 321-2011-KZ-1.1.
16.06.2011 Dohoda o vzájomnom urovnaní CE 322-2011-OZ-1.2.
15.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 316-2011-PB-2.2.2.
15.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 317-2011-PB-2.2.2
14.06.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 318-2011-BZ-2.2.2.
13.06.2011 Zmluva o postúpení pohľadávky CE 314-2011-OZ-1.1
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 305-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 304-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 303-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 302-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 300-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 301-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 306-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 307-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 313-2011-OZ-4.0.
10.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu CE 312-2011-OZ-4.0.