Zmluvy za mesiac august


Dátum zverejnenia ZMLUVY august 2012 Formát
31.08.2012 Dodatok č  2 ku kúpnej zmluve č  103-2012-KZ-2 3 3  č  491-2012-OZ-2. 3. 3-2 ico_pdf_46
24.08.2012 Nájomná zmluva č. 39-2012 č. CE 488-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
24.08.2012 Doplnok č. 4 k Mandátnej zmluve č. 872-2007-KM-2.4.2 č. CE 487-2012-KM-2.5.-4 ico_pdf_46
24.08.2012 Ponuka - Zmluva č. JS-2012-M-02015-AT č. CE 486-2012-OZ-2 ico_pdf_46
22.08.2012 Protokol o odňatí správy hnuteľného majetku č. CE 485-2012-POP-2.2.2
ico_pdf_46
22.08.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 484-2012-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
22.08.2012 Dodatok č. 1 č. CE 483-2012-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
22.08.2012 Zmluva o dielo č. CE 482-2012-OZ-2.2
ico_pdf_46
22.08.2012 Kúpna zmluva č. CE 481-2012-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
22.08.2012 Kúpna zmluva č. CE 480-2012-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
22.08.2012 Kúpna zmluva č. CE 479-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
17.08.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-478-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
17.08.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-477-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2012
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-476-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
17.08.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-475-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-474-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-473-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-472-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2012 Dodatok č. 1 č. CE-471-2012-OZ-2.4.1-1 k zmluve č. CE-461-2012 ico_pdf_46
16.08.2012 Zmluva o náhrade za využívanie nehnuteľnosti medzi mestom Prievidza a Advance Investments ico_pdf_46
15.08.2012 Dodatok č.  0043-04-20-RZO-D1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č . CE-466-2012-RZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
15.08.2012 Dohoda o cene č.  2012-2006386 č.  CE-463-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
15.08.2012 Kúpna zmluva č.  28-12 č.  CE-470-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
15.08.2012 Kúpna zmluva č.  29-12 č.  CE-469-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
15.08.2012 Kúpna zmluva č.  CE-464-2012-HM-2. 2. 2 ico_pdf_46
15.08.2012 Zmluva o dielo č.  CE-460-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
15.08.2012 Zmluva o dielo č . CE-461-2012-OZ-2. 4 .1 ico_pdf_46
15.08.2012 Zmluva o zbere odvoze a zneškodnení KO č.  CE-467-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
15.08.2012 Zmluva o zrušení vecného bremena č.  CE-468-2012-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
14.08.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-459-2012-OZ-4. 0
14.08.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č . CE-459-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
09.08.2012 Príloha č.7 k Zmluve o zabezpeční dodávky tepla, SV,el.energie a ost.služieb spojených s užívaním nebyt.priestorov č.CE-457-2012-OZ-2.2.5-7 ico_pdf_46
09.08.2012 Príloha k nájomnej zmluve č.19 - Splátkový kalendár - služby na rok 2012 č.CE 458-2012-NZ-2.2.5 ico_pdf_46
08.08.2012 Dodatok č.8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. CE - D-454-2012-NZ-1.2-8 ico_pdf_46
08.08.2012 Nájomná zmluva č.41-2012 č. CE 455-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
07.08.2012 Kúpna zmluva č. CE-453-2012-KZ-2. 3. 4 ico_pdf_46
02.08.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE-451-2012-TZ-1. 1 ico_pdf_46
02.08.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č . CE-450-2012-TZ-1. 1
02.08.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č . CE-449-2012-TZ-1. 1
02.08.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č . CE-448-2012-TZ-1. 1
02.08.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.  CE-447-2012-TZ-1. 1
02.08.2012 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy č.  CE-452-2012-MZ-1. 2 ico_pdf_46
02.08.2012 Nájomná zmluva č.  CE-442-2012-NZ-1. 2                                                                         
ico_pdf_46