Zmluvy za mesiace jún / júl


átum zverejnenia ZMLUVY jún - júl 2012 Formát
31.07.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-436-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
31.07.2012 Nájomná zmluva č.  CE-440-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
31.07.2012 Zmuva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 441-2012-TZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
31.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.  CE-439-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
31.07.2012 Kúpna zmluva č . CE-438-2012-KZ-2. 2. 5 ico_pdf_46
31.07.2012 Zmluva o dielo č.  CE-437-2012-OZ-2. 2. 5 ico_pdf_46
30.07.2012 Dodatok č  1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-435-2012-OZ-4. 0-1 ico_pdf_46
27.07.2012 Dodatok č . 1 ku Kúpnej zmluve č  CE-434-2012-KZ-2. 3. 3-1 ico_pdf_46
27.07.2012 Dodatok č . 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č . CE-433-2012-OZ-4. 0-1 ico_pdf_46
27.07.2012 Zmluva o dielo č.  CE-432-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
24.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE-430-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
24.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE-431-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
25.07.2012 Nájomná zmluva č. CE-426-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
19.07.2012 Zmluva o dielo č. CE-425-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
18.7.2012 Zmluva o dielo č. 689-2012-OZ-2.4.2
18.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE-416-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva  pozemku č.  CE-417-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva  pozemku č.  CE-415-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.07.2012 Nájomná zmluva č.  CE-420-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
18.07.2012 Nájomná zmluva č.  CE-414-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
13.07.2012 Hromandná licenčná zmluva č.  CE-419-2012-1. 1 ico_pdf_46
13.07.2012 Dodatok č 1 ku kúpnej zmluve č . CE-418-2012-KZ-2. 3. 3-1 ico_pdf_46
11.07.2012 Zmluva o dielo č. 2-2012 CE-413-2012-OZ-2. 4. 2 ico_pdf_46
10.07.2012 Kúpna zmluva CE-412-2012-KZ-2. 2. 5 ico_pdf_46
10.07.2012 Kúpna zmluva CE-411-2012-KZ-2. 2. 5 ico_pdf_46
06.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE-408-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
06.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE-407-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
06.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva  pozemku CE-406-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
06.07.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE-405-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
06.07.2012 Kúpna zmluva č.  CE-404-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
04.07.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE-400-2012-OZ-4.0-1 ico_pdf_46

04.07.2012

Kúpna zmluva č. CE-403-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.07.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č . CE-399-2012-OZ-1. 1 ico_pdf_46
25.06.2012 Kúpna zmluva č. CE 389-2012-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
25.06.2012 Kúpna zmluva č. CE 388-2012-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
25.06.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE-387-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
25.06.2012 Nájomná zmluva č. 33/2012 č. CE-384-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.06.2012 Nájomná zmluva č. 37/2012 č. CE-383-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.06.2012 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 08/2010 č. CE 385-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome č. CE 386-2012-BP-SMMP ico_pdf_46
25.06.2012 Kúpna zmluva č. CE 382-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
25.06.2012 Dodatok č. 22 ku Komisionárskej zmluve č. CE 381-2012-KM-1.2 ico_pdf_46
21.06.2012 Dodatok č  2 k Mandátnej zmluve č.  CE-375-2012-KM-2. 5-1 ico_pdf_46
21.06.2012 Kúpna zmluva č.  CE-373-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
21.06.2012 Príloha k nájomnej zmluve č.  CE-374-2012-NZ-2. 2. 5-1 ico_pdf_46
21.06.2012

Zmluva o úvere a Dodatok k zmluve o bežnom účte č.  CE-3-2012-OZ-PO

Príloha ku zmluve

ico_pdf_46

19.06.2012 Zmluva o prevode hnuteľného majetku č.  CE-367-2012-OZ-2. 2. 2 ico_pdf_46
19.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č . CE-369-2012-TZ-1. 1 ico_pdf_46
19.06.2012 Príloha č 44 k obchodnej zmluve č.  CE-366-2012-OZ-2 4. 1 ico_pdf_46
19.06.2012 Kúpna zmluva č.  CE- 368-2012-OZ-1. 1 ico_pdf_46
15.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE-361-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
15.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE-362-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
15.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE-363-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
15.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE-364-2012-PB-1. 2
ico_pdf_46
15.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE-365-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-360-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-359-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-358-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-357-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-356-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Kúpna zmluva č. CE-355-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Kúpna zmluva č. CE-354-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. CE-353-2012-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.6.2012 Zmluva o spolupráci č. CE-349-2012-OZ-2.3.1
14.6.2012 Protokol o odovzdaní a prevzatí hnutežného majetku do správy č. CE-348-2012-POZ-2.2.2
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-347-2012-PB-1.2
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-346-2012-PB-1.2
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-345-2012-PB-1.2
14.6.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-344-2012-PB-1.2
08.06.2012 Darovacia zmluva č.  CE-339-2012-OZ-1. 1 ico_pdf_46
08.06.2012 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.  CE-338-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
07.06.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-336-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
07.06.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-337-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
06.06.2012 Kúpna zmluva č. CE-329-2012-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
06.06.2012 Kúpna zmluva č. CE-330-2012-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
06.06.2012 Kúpna zmluva č. CE-332-2012-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
06.06.2012 Kúpna zmluva č. CE-335-2012-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
06.06.2012 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome _. CE-331-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
04.06.2012 Kúpna zmluva č. CE-324-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
04.06.2012      
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. CE-325-2012-KZ-2.3.3-1
ico_pdf_46
04.06.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.  CE-323-2012-ZVB-1.2-1