Zmluvy za mesiace november/december


Dátum zverejnenia ZMLUVY november - december 2012 Formát
28.12.2012 Zmluva o poskytovaní služby č. CE 870-2012-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
28.12.2012 Kúpna zmluva č. CE 869-2012-KZ-1.2
ico_pdf_46
28.12.2012 Kúpna zmluva  č. 44-12 č. CE 853-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
28.12.2012 Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku č. CE 866-2012-POP-2.2.2 ico_pdf_46
28.12.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE 865-2012-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
27.12.2012 Kúpna zmluva č.  858-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2012 Kúpna zmluva č.  CE 859-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2012 Kúpna zmluva č.  CE 860-2012KZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2012 Kúpna zmluva č.  CE 861-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2012 Kúpna zmluva č . CE 862-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2012 Kúpna zmluva č.  CE 863-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2012 Dodatok č . 16 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č.  CE 864-2012-NZ-2.2. 2-16 ico_pdf_46
21.12.2012 Dodatok č.  1. k Zmluve o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č  CE 855-2012-OZ-2 4. 1-1 ico_pdf_46
21.12.2012 Kúpna zmluva č.  44-12 č  CE 853-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
21.12.2012 Kúpna zmluva č.  CE 854-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
21.12.2012 Poistná zmluva č.  CE 856-2012-OZ-2. 2. 2 ico_pdf_46
21.12.2012 Poistná zmluva č.  CE 857-2012-OZ-2. 2. 2 ico_pdf_46
20.12.2012 Nájomná zmluva č. 21-2012 č. CE 871-2012-NZ-1.2
20.12.2012 Dodatok č. 14 k Zmluve na zabezpečenie dopravnej obslužnosti MHD v meste Prievidza č. CE 852-2012-OZ-2.4.1-14
ico_pdf_46
19.12.2012 Dodatok č. 20 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 851-2012-OZ-2.2.2-20 ico_pdf_46
19.12.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 34-2012  č. CE 850-2012-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
19.12.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. CE 849-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.12.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 848-2012-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
19.12.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 847-2012-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
19.12.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 846-2012-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
19.12.2012 Kúpna zmluva č. CE 845-2012-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
19.12.2012 Kúpna zmluva č. CE 844-2012-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
19.12.2012 Zmluva o dielo č. CE 843-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
19.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 842-2012-TZ-1.1
ico_pdf_46
18.12.2012 Zmluva o dielo č. CE 841-2012-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
18.12.2012 Mandátna zmluva č. CE 840-2012-KM-1.1 ico_pdf_46
18.12.2012 Zmluva o dielo č. CE 839-2012-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
18.12.2012 Zmluva o nájme mobilnej ľadovej plochy č. CE 838-2012-NZ-2.4.1
ico_pdf_46
18.12.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 837-2012-ZVB-1.2
ico_pdf_46
17.12.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní dotácií č. CE 836-2012-TZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
17.12.2012 Zmluva o dielo č. CE 835-2012-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
14.12.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE 833-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
13.12.2012 Kúpna zmluva č. CE 832-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
13.12.2012 Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č. CE 831-2012-NZ-2.2.2-15 ico_pdf_46
13.12.2012 Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 830-2012-NZ-2.2.2-14 ico_pdf_46
13.12.2012 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 829-2012-NZ-2.2.2-6 ico_pdf_46
13.12.2012 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. CE 828-2012-KM-2.2.2-1
ico_pdf_46
13.12.2012 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. CE 827-2012-KM-2.2.2-2
ico_pdf_46
13.12.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 826-2012-ZVB-1.2
12.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 824-2012-TZ-1.1
ico_pdf_46
12.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 823-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
12.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 822-2012-TZ-1.1
ico_pdf_46
12.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE 821-2012-PB-1.2
12.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE 820-2012-PB-1.2
12.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE 819-2012-PB-1.2
12.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku CE 818-2012-PB-1.2
6.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 817-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
6.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 816-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
6.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 815-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
6.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 814-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
6.12.2012 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. CE 813-2012-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
6.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 812-2012-TZ-1.1
ico_pdf_46
6.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 811-2012-TZ-1.1
ico_pdf_46
6.12.2012 Zmluva o dielo č. CE 810-2012-2.2 ico_pdf_46
5.12. 2012 Dodatok č. 23 ku Komisionárskej zmluve č. CE 809-2012-KM-2.4.1-23
ico_pdf_46
5.12. 2012 Zmluva o dielo č. CE 808-2012-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
4.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastnictva pozemku č. CE 807-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
4.12.2012 Zmluva o prevzatí dlhu č. CE 806-2012-OZ-2.4
ico_pdf_46
4.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 805-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
3.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 803-2012-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
3.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 802-2012-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
3.12.2012 Zmluva o dielo č. M31204 č. CE 801-2012-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
29.11.2012 Nájomná zmluva č. 2359 č. CE 800-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
29.11.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľností č. CE 799-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
29.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 795-2012-PB-SMMP
ico_pdf_46
29.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 794-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
29.11.2012 Kúpna zmluva č. CE 793-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
29.11.2012 Kúpna zmluva č. CE 792-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
23.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 790-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
23.11.2012 Zmluva o poskytnutí grantu č. CE 786-2012-OZ-2.4.2 ico_pdf_46
23.11.2012 Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytnutí služby č.  CE 784-2012-OZ-1. 2 ico_pdf_46
23.11.2012 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.  34-2012 č.  CE 785-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
23.11.2012 Dodatok č.  1 k Zmluve o dielo č.  2-2012 č.  CE 782-2012-OZ-2 .4. 1-1 ico_pdf_46
21.11.2012 Zmluva o dielo č. CE 783-2012-OZ-2.4.1. ico_pdf_46
21.11.2012 Dohoda o urovnaní č. CE 780-2012-OZ-2. 4. 1. ico_pdf_46
20.11.2012 Zmluva o dielo č. CE 781-2012-OZ-2.2. ico_pdf_46
20.11.2012 Darovacia zmluva č. CE 777-2012-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
20.11.2012 Kúpna zmluva č. 34-12 č. CE 776-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.11.2012 Kúpna zmluva č. 42-12 č. CE 775-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.11.2012 Dohoda o cene č 2012-2009224 č. CE 774-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 773-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 772-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 771-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 770-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 769-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 765-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 766-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 768-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 767-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
19.11.2012 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. CE 759-2012-KZ-2.3.3-2 ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 762-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
19.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 763-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
14.11.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 764-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
13.11.2012 Zmluva o spolupráci č. CE 757-2012-OZ-2.3 ico_pdf_46
13.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 756-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 755-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 754-2012-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 753-2012-TZ-1.1
13.11.2012 Zmluva o združenej dodávke plynu č. CE 752-2012-OZ-2.2
13.11.2012 Kúpna zmluva č. CE 751-2012-KZ-1.2
07.11.2012 Kúpna zmluva č.  CE 745-2012-OZ-2. 3 ico_pdf_46
07.11.2012 Dodatok č.  1 k Zmluve o dielo č.  CE 744-2012-OZ-2. 4. 1-1 ico_pdf_46
07.11.2012

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 736-2012-ZVB-1.2

ico_pdf_46
07.11.2012 Nájomná zmluva č. 32-2012 č. CE 739-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
07.11.2012 Nájomná zmluva č. 47-2012 č. CE 738-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
07.11.2012 Nájomná zmluva č. 45-2012 č. CE 737-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
07.11.2012 Kúpna zmluva č. CE 733-2012-OZ-2.3 ico_pdf_46
07.11.2012 Kúpna zmluva č. CE 732-2012-OZ-2.3 ico_pdf_46
07.11.2012 Kúpna zmluva 39-12 č. CE 740-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
07.11.2012 Kúpna zmluva č. CE 741-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
07.11.2012 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku č. CE 743-2012-NZ-1.2-4 ico_pdf_46
07.11.2012 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku č. CE 742-2012-NZ-1.2-2 ico_pdf_46