Zmluvy august 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY august 2014 Formát
28.8.2014 Zmluva o termínovanom úvere č. CE 645-2014-UZ-1.1 ico_pdf_46
28.8.2014 Dohoda o vyplňovacom práve č. CE 646-2014-UZ-1.1 ico_pdf_46
28.8.2014 Zmluva o dielo č. CE 643-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.8.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. 37-2014 č. CE 644-2014-TZ-1.1-2
27.8.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 640-2014-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
27.8.2014 Zmluva o dielo č. CE 641-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.8.2014 Zmluva o dielo č.  CE 639-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
25.8.2014
Zmluva o výpožičke č.  CE 638-2014-OZ-2. 2. 2
21.8.2014 Kúpna zmluva č. CE 635-2014-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
21.8.2014 Kúpna zmluva č. CE 634-2014-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
21.8.2014 Kúpna zmluva č. CE 633-2014-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
21.8.2014 Nájomná zmluva č. CE 629-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
20.8.2014 Zmluva o dielo č.  CE 630-2014-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
18.8.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 628-2014-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
18.8.2014 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 626-2014-OZ-2.4.1
18.8.2014 Zmluva o dielo č. CE 627-2014-OZ-2.4.1
18.8.2014 Zmluva o dielo č. CE 625-2014-OZ-2.4.1
15.8.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 624-2014-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
14.8.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby č. 623-2014-OZ-2.3.1-1 ico_pdf_46
13.8.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 612-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
13.8.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. 611-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.8.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. 610-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
13.8.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. 609-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
13.8.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. 608-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
12.8.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 607-2014-OZ-2.3.4
ico_pdf_46
11.8.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 605-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
8.8.2014 Mandátna zmluva č. 604-2014-KM-1.1
ico_pdf_46
8.8.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 603-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
7.8.2014 Mandátna zmluva č. 601-2014-KM-2.4.1 ico_pdf_46
7.8.2014 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. CE 602-2014-NZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
6.8.2014 Nájomná zmluva č. 17-2014 č. CE 600-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
5.8.2014 Zmluva o dielo č. CE 599-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
5.8.2014 Kúpna zmluva č. CE 598-2014-OZ-4.0
ico_pdf_46
4.8.2014 Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 593-2014-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
4.8.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 592-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.8.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 591-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.8.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 590-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.8.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 589-2014-PB-1.2 ico_pdf_46