Zmluvy február 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY február 2014 Formát
28.2.2014 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE 134-2014-OZ-4. 0 ico_pdf_46
27.2.2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 135-2014-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
26.2.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 133-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
26.2.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 132-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
26.2.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 131-2014-BZ-1.2
ico_pdf_46
25.2.2014 Príloha k Nájomnej zmluve č. 109-2009 č. CE 123-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
25.2.2014 Príloha k Nájomnej zmluve č. 108-2009 č. CE 124-2014-OZ-2.2.5
25.2.2014 Príloha k Nájomnej zmluve č. 108-2009 č. CE 122-2014-OZ-2.2.5
25.2.2014 Príloha k Nájomnej zmluve č. 105-P-2008T č. CE 121-2014-OZ-2.2.5
25.2.2014 Príloha k Nájomnej zmluve č. 20-P-2013-T+SV č. CE 126-2014-OZ-2.2.5.
25.2.2014 Príloha k Nájomnej zmluve č. 19-P-2011-TSSVL č. CE 125-2014-OZ-2.2.5
24.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 118-2014-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
24.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 117-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
24.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 116-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
24.2.2014 Zmluva o poskytnutí finančnému príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. CE 119-2014-TZ-2.3.1. ico_pdf_46
24.2.2014 Zmluva o poskytovaní veterionárskej činnosti č. CE 120-2014-OZ-4.0 ico_pdf_46
21.2.2014 Zmluva o dielo č.  CE 115-2014-OZ-2. 4. 2 ico_pdf_46
21.2.2014 Kúpna zmluva č.  CE 113-2014-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
20.2.2014 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.  CE 114-2014-TZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
19.2.2014 Zmluva o vytvorení a určení dočasného miesta na nakladanie s odpadmi č. CE 112-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
19.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 111-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
18.2.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 108-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
18.2.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 107-2014-PB-1.2
18.2.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 106-2014-PB-1.2
18.2.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 105-2014-PB-1.2
18.2.2014 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. CE 110-2014-OZ-2.2.3
17.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 104-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
17.2.2014 Mandátna zmluva č. CE 103-2014-KM-1.1
ico_pdf_46
14.2.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č  CE 100-2014-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
14.2.2014 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. CE 96-2014-PZ-2.2.2-2
14.2.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva  pozemku č. CE 95-2014-PB-1.2
14.2.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 94-2014-PB-1.2
14.2.2014 Nájomná zmluva č. CE 93-2014-NZ-4.0
12.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 92-2014-TZ-1.1
ico_pdf_46
11.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 91-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 90-2014-TZ-1.1
10.2.2014 Zmluva o dielo č. CE 89-2014-OZ-2.4.2 ico_pdf_46
7.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 88-2014-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
7.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 87-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
7.2.2014 Zmluva o dielo č. CE 86-2014-OZ-2.2.5. ico_pdf_46
7.2.2014 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 85-2014-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
6.2.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 84-2014-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
5.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 82-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
5.2.2014 Kúpna zmluva č. 7-14 č. CE 81-2014-KZ-1.2
5.2.2014 Kúpna zmluva č. 02-2014 č. CE 83-2014-KZ-1.2
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 80-2014-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 79-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 78-2014-TZ-1.1
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 77-2014-TZ-1.1
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 76-2014-TZ-1.1
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 75-2014-TZ-1.1
4.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 74-2014-TZ-1.1
3.2.2014 Nájomná zmluva č. CE 72-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
3.2.2014 Kúpna zmluva č. CE 73-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46