Zmluvy január 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2014 Formát
31.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 71-2014-TZ-1.1
ico_pdf_46
31.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 70-2014-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
31.1.2014 Doplnok č. 41 k zmluve o nájme hnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly č. CE 69-2014-NZ-2.4.1-41 ico_pdf_46
31.1.2014 Kúpna zmluva č. CE 68-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
31.1.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 67-2014-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
31.1.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 60-2014-ZVB-1.2
ico_pdf_46
31.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 63-2014-TZ-1.1
31.1.2014 Doplnok č. 23 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 62-2014-OZ-2.2.5-23
29.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 61-2014-TZ-1.1
29.1.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 58-2014-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
29.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 59-2014-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 57-2014-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
28.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 55-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
28.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 54-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
28.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 53-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
28.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 52-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
27.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 48-2014-TZ-1.1.
ico_pdf_46
27.1.2014 Zmluva o nájme č. CE 49-2014-NZ-1.2
27.1.2014 Príloha č. 58 k obchodnej zmluve č. 306200041 č. CE 51-2014-OZ-2.2.5
27.1.2014 Príloha č. 57 k obchodnej zmluve č. 306200041 č. CE 50-2014-OZ-2.2.5
23.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 46-2014-TZ-1.1
ico_pdf_46
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 44-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 34-2014-TZ-1.1
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 33-2014-TZ-1.1
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 32-2014-TZ-1.1
20.1.2014 Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku č. CE 39-2014-POP-2.2.2
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 38-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 37-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 35-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.1.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 36-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.1.2014 Kúpna zmluva č. CE 41-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.1.2014 Kúpna zmluva č. CE 40-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
16.1.2014 Zmluva o nájme č. CE 31-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
15.1.2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovanie služieb ochrany objektu č. CE 27-2014-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
14.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode pozemku č. CE 25-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
14.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode pozemku č. CE 24-2014-PB-1.2
14.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode pozemku č. CE 23-2014-PB-1.2
14.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode pozemku č. CE 22-2014-PB-1.2
14.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode pozemku č. CE 21-2014-PB-1.2
14.1.2014 Nájomná zmluva č. 1-2014 č. CE 26-2014-NZ-1.2
13.1.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 20-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.1.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 17-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
13.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 19-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
13.1.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 18-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.1.2014 Dodatok č. 12 ku Komisionárskej zmluve č. CE 14-2014-KM-SMMP-12
ico_pdf_46
10.1.2014 Kúpna zmluva č. CE 15-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
9.1.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 10-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
9.1.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 9-2014-OZ-2.4.1
9.1.2014 Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel č. CE 7-2014-OZ-2.2.2
9.1.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 13-2014-OZ-2.4.1-2
9.1.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 12-2014-OZ-2.4.1-2
9.1.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 11-2014-OZ-2.4.1-1
8.1.2014 Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru „PÚŠŤ“  č. CE 8-2014-OZ-1.2  
8.1.2014 Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy č. CE 4-2014-POP-2.2.2
ico_pdf_46
8.1.2014 Nájomná zmluva č. 35-2013 č. CE 5-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
8.1.2014 Komisionárska zmluva č. CE 6-2014-KM-1.2
ico_pdf_46
7.1.2014 Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy č. CE 2-2014-POP-2.2.2
ico_pdf_46
7.1.2014 Doplnok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. CE 3-2014-KM-2.4.1-2
ico_pdf_46
3.1.2014 Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti č. CE 1-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46