Zmluvy máj 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY máj 2014 Formát
29.5.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 398-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
29.5.2014 Príloha č. 8 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. CE 397-2014-OZ-2.2.5-8 ico_pdf_46
29.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 396-2014-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
29.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 393-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
28.5.2014 Dodatok č. 27 ku Komisionárskej zmluve č. CE 390-2014-KM-2.4.1-27
ico_pdf_46
28.5.2014 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. CE 389-2014-KM-2.4.1-2 ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 388-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
27.5.2014 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 386-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 385-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
27.5.2014 Nájomná zmluva č. CE384-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 381-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 380-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 379-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 378-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 377-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.5.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 376-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
27.5.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 375-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
27.5.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 374-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
27.5.2014 Nájomná zmluva č. 24-2014 č. CE 387-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 370-2014-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
27.5.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 373-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
27.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 383-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 371-2014-OZ-2.2 ico_pdf_46
27.5.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 372-2014-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
27.5.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 369-2014-NZ-2.3.4-1 ico_pdf_46
22.5.2014 Zmluva o dielo č. CE 382-2014-OZ-2.4.1
22.5.2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. 014-14 SU č. CE 367-2014-TZ-2.3.3 ico_pdf_46
22.5.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 364-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
22.5.2014 Nájomná zmluva č. 21-2014 č. CE 368-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
22.5.2014 Kúpna zmluva č. 30-14 č. CE 366-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.5.2014 Zmluva o dielo č. CE 361-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.5.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE 357-2014-OZ-2.3.3-2
16.5.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 356-2014-TZ-2.3.1-1
ico_pdf_46
15.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 355-2014-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
15.5.2014 Kúpna zmluva č. 21-14 č. 340-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
15.5.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 353-2014-PB-1.2. ico_pdf_46
15.5.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 352-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
15.5.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 351-2014-PB-1.2. ico_pdf_46
15.5.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 350-2014-PB-1.2.
ico_pdf_46
15.5.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 349-2014-PB-1.2. ico_pdf_46
15.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 348-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
15.5.2014 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. CE 354-2014-BZ-2.4.1 ico_pdf_46
14.5.2014 Nájomná zmluva č. 23-2014 č. CE 343-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
14.5.2014 Mandátna zmluva č. CE 345-2014-KM-2.4.1 ico_pdf_46
14.5.2014 Mandátna zmluva č. CE 344-2014-KM-2.4.1 ico_pdf_46
13.5.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 341-2014-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
13.5.2014 Kúpna zmluva č. 6-2014 č. CE 342-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
12.5.2014 Dodatok č. 24 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 339-2014-OZ-2.2.2-24 ico_pdf_46
9.5.2014 Nájomná zmluva č. CE 338-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
9.5.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 335-2014-BZ-1.2-2
ico_pdf_46
9.5.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 336-2014-BZ-1.2-1
ico_pdf_46
7.5.2014 Nájomná zmluva č. 12-2014 č. CE 334-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
6.5.2014 Kúpna zmluva č. CE 332-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
6.5.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE 333-2014-TZ-1.1-2
ico_pdf_46
5.5.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 331-2014-BZ-1.2-1
ico_pdf_46
2.5.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 330-2014-PB-SMMP ico_pdf_46
2.5.2014 Zmluva o dielo č. CE 329-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46