Zmluvy júl 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY júl 2015 Formát
30.07.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register Sociálnej poisťovne č. CE 497-2015-OZ-2.5
ico_pdf_46
27.07.2015 Kúpna zmluva č. Z201516411_Z č. CE 496-2015-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
27.07.2015 Zmluva o dielo č. CE 494-2015-OZ-2.5
ico_pdf_46
27.07.2015 Zmluva o dielo č. 2015004 č. CE 495-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
24.07.2015 Poistná zmluva číslo 92 0000 0034 č. CE 493-2015-PZ-2.2.2
ico_pdf_46
22.07.2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201511850_Z č. CE 490-2015--KZ-2.3.1-1 ico_pdf_46
22.07.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 487-2015-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
22.07.2015 Zmluva o dielo č. CE 489-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.07.2015 Zmluva o dielo č. CE 488-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
21.07.2015 Kúpna zmluva č. 23-15 č. CE 486-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
21.07.2015 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 92 0000 0022 č. CE 485-2015-PZ-2.2.2-2
ico_pdf_46
20.07.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 480-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
20.7.2015 Kúpna zmluva č. 22-15 č. CE 483-2015-KZ-1.2
20.7.2015 Kúpna zmluva č. 21-15 č. CE 484-2015-KZ-1.2
20.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 481-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.07.2015 Kúpna zmluva č. CE 482-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
17.07.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 478-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
17.07.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 477-2015-BZ-1.2 ico_pdf_46
16.07.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 474-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
16.07.2015 Dodatok č. 6 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 476-2015-OZ-2.4.1-6 ico_pdf_46
16.07.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 475-2015-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 470-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 469-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 468-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 467-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 466-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 465-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 464-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o dielo č. CE 473-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.07.2015 Zmluva o dielo č. CE 472-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.07.2015 Kúpna zmluva č. 16-15 č. CE 471-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
14.07.2015 Kúpna zmluva č. Z201514949_Z č. CE 463-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
10.07.2015 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514956_Z č. CE 462-2015-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.07.2015 Nájomná zmluva č. CE 461-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
08.07.2015 Nájomná zmluva č.20-2015 č. CE 454-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
08.07.2015 Kúpna zmluva č. 17-15 č. CE 455-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
07.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 453-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
06.07.2015 Kúpna zmluva  č. CE 452-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
06.07.2015 Kúpna zmluva  č. CE 451-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
06.07.2015 Kúpna zmluva  č. CE 450-2015-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
06.07.2015 Nájomná zmluva č. CE 448-2015-NZ-KaSS
ico_pdf_46
06.07.2015 Nájomná zmluva č.18-2015 č. CE 446-2015-NZ-2.3.3
ico_pdf_46
06.07.2015 Nájomná zmluva č.16-2015 č. CE 447-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
03.07.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 436-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 439-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
03.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 438-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
03.07.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 437-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
03.07.2015 Dodatok č. 28 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 443-2015-OZ-2.2.1-28 ico_pdf_46
03.07.2015 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. CE 444-2015-KM-2.2.1-1 ico_pdf_46
03.07.2015 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. CE 445-2015-KM-2.2.1-1 ico_pdf_46
03.07.2015 Kúpna zmluva č. 18-15 č. CE 442-2015-KZ-1.2. ico_pdf_46
03.07.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 441-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z ropočtu mesta  č. CE 440-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46