Komisia na ochranu verejného záujmu


Dátum zverejnenia ZÁPISNICE zo zasadnutia komisií

Formát

7.4.2014 Zápisnica č. 2/2014 zo zasadnutia komisie konaného 07. apríla 2014
ico_pdf_46
05.05.2013 ZÁPISNICA č. 2/2013 zo zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení konaného dňa  3. mája 2013 ico_pdf_46
02.04.2013 ZÁPISNICA  č. 1/2012 zo zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane   verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení konaného dňa 2. apríla 2013
ico_pdf_46
15.05.2012 ZÁPISNICA č. 2/2012 zo zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení zo dňa 2. mája 2012
ico_pdf_46
12.04.2012 ZÁPISNICA  č. 1/2012 zo zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení zo dňa 2. apríla 2012
ico_pdf_46