Piaristický kláštor a škola


Začiatkom roku 1666 grófka Františka Kuenová - Pálfiová povolala do Prievidze piaristov z Poľska a ponúkla im vytvorenie rehoľného domu. Dňa 7. februára 1666 bola spísaná tzv. "fundačná listina". Piaristi boli výslovne školskou rehoľou. Na vzdelávanie využívala najnovšie spôsoby výučby. Ich škola v Prievidzi bola na úrovni strednej školy, akú nemali ani oveľa väčšie mestá.
Prvý kostol stál na mieste terajšieho a bol dokončený v roku 1676.
Výstavba dnešného kolégia bola ukončená roku 1674. V rokoch 1734 - 1739 pribudla jej južná časť s učebňami. Výsledkom bola, podľa vtedajších predstáv, moderná školská budova. Piaristi postupom času zistili, že kostol je pre ich potreby malý a začali so stavbou nového. Starý zrúcali v rokoch 1740 - 1743. Stavbu nového kostola viedol Hyacint Hangke, trvala do roku 1750 a zariaďovanie ďalších 18 rokov. V piaristickom kláštore bola v 18. storočí aj prvá lekáreň. Dnes tu sídli Základná škola a Gymnázium Františka Hanáka.