Prieskum trhu požiadavka na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia sociálnych zariadení


9. 2. 2016 12:28

Názov zákazky: „Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení nad sebou, na prízemí a na     poschodí v pavilóne B,C a oprava priľahlých priestorov – šatní v MŠ Nábr. sv. Cyrila     v Prievidzi“
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu
Miesto dodania: Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 
Predpokladaná hodnota zákazky: 17.000€ bez DPH

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1: ico_xls_46

príloha č. 2: ico_xls_46

príloha č. 3: ico_xls_46

príloha č. 4: ico_xls_46

príloha č. 5: ico_xls_46