Čo separovať a čo nie?


PLASTY – žlté kontajneryDo kontajnerov patria:
PET fľaše od nápojov (ich objem je najskôr potrebné znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie,
Plastové obaly – zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov, rôznych obalov z potravín.

Do kontajnerov nepatria:
Novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok ako napr. motorové oleje, chemikálie, farby a pod.

SKLO– zelené kontajneryDo kontajnerov patria:
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.

Do kontajnerov nepatria:
Žiarivky, ortuťové výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán, olovené sklo, žiarovky, zrkadlá, plexisklo, sklo z obrazoviek televízorov a počítačov, rôznych prístrojov, sklo s prímesami kovov.

PAPIER – modré kontajneryDo kontajnerov patria:
Papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky a pod.

Do kontajnerov nepatria:
Mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby.

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) a kovové obaly – sivé kontajneryDo kontajnerov patria:
Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov, kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky. Nápojové kartóny je potrebné vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.

Do kontajnera nepatria:
Elektrické komponenty, kovové obaly kombinované s iným obalom.