Separácia odpadov v častiach s individuálnou bytovou výstavbou.


Kalendár zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v roku 2022 (IBV)


Separácia využiteľných zložiek komunálneho odpadu v časti s individuálnou bytovou výstavbou je realizovaná formou zberu plastových vriec jedenkrát mesačne. Jednotlivé časti mesta sú zaradené do Harmonogramu zberu s presným termínom zvozu vyseparovaných zložiek.

Na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 L zberné vrecia farebne rozlíšené: modré polyetylénové vrece PAPIER, zelené polyetylénové vrece SKLO, žlté polyetylénové vrece PLASTY, červené polyetylénové vrece KOVOVÉ OBALY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. V prípade poškodenia polyetylénového vreca je toto vrece nahradené novým a to zberovou spoločnosťou.

 

Zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v IBV:

Zberový okruh č. 1 (štvrtok)

Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Východná, Kukučínová , Ľ. Podjavorinskej, Sitnianskeho, Vajanského, Veľkolehotská, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábrežie sv. Metoda, Nábrežie sv. Cyrila, J. Hollého, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec

Zberový okruh č. 2 (piatok)

Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Bojnická cesta, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, Duklianska, Riečna, Priechodná, Stredná, Úzka, Zadná, Golfová, Letisková, Mlynská, Tkáčska, Súkenícka, Obuvnícka, Garbiarska, Klampiarska, Tenisová, J. Kollára, T. Milkina, J. Červeňa, I. Krasku, J. G. Tajovského, Májová, Š. Závodníka, R. Jašíka, Átriová, Snežienková, Nezábudková, Konvalinková, Fialková, Astrová, Narcisová, Tulipánová, Klinčeková, Nedožerská cesta, Malonecpalská, Veľkonecpalská, Slnečná, Na záhumní, Poľná, Pod horou, Zelená ulica, Hornonitrianska bytovka, Ciglianska cesta, Sebedražská cesta, Ulica na Kamenici

Zberový okruh č. 3 (sobota)

Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Necpalská cesta, Puškinova, B. Slančíkovej, Hrnčiarska, Medzibriežková, C. Majerníka, Veterná, Partizánska, Povstalecká, J. Záborského, Rovná, M. Medveckej, M. Benku, Jánošíková, Koncová, K. Kuzmányho, Odbojárov, S. Mečiara, J. Gramantíka, Bottova, Skrytá, J. Alexyho, K. Nováckeho, Mariánska, Zahradnícka, Vinohradnícka, Bôrová, Jaseňová, Jedľová, Rakytová, Hrabová, Lipová, Buková, Smreková, Dubová, Na Karasiny, Agátová, Bazová, I. Vysočana, Na Stráňach, Prírodná, Včelárska, T. Vansovej, Nová, Zdravotnícka, Lúčna, Stavbárov, Traťová, Staničná, Športová, Železničiarska, Krátka, Kvetná

 

Kontakt: MsÚ Prievidza 046/ 5179 625
Kontakt: T+T, a.s.: 0905 335 399, 0905 335 398

Zberný dvor

Odpady, ktoré z dôvodu ich veľkosti nie je možné odhodiť do na to určených nádob, je možné odovzdať do zberného dvora pre Prievidzu na adrese :

Zberný dvor T+T, a.s.
Garážová 1
971 01 Prievidza
Tel. číslo: +421 905 335 398
Web: http://www.t-t.sk

Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Nedeľa neprevádzkuje sa