Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2015


Informácie o odporučených a neodporučených žiadostiach na schválenie

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2015

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2015 aktualizovaný k 31.12.2015

Samospráva