Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2014


Informácie o odporučených a neodporučených žiadostiach na schválenie

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia športu pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2014 aktualizovaný k 21.10.2014

Samospráva