Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2016


Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2016

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi


Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016

Samospráva