Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2020


Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 8/2019

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 8/2019

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 8/2019

Samospráva