Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2021


Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 8/2019

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi
Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Samospráva