Archív za rok 2021


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021:  v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát
Zápisnica a uznesenia z hlasovania konaného dňa 12.01.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 10.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 12.03.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 12.04.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 17.05.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.06.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 12.08.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 09.09.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 07.10.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 22.11.2021

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 13.01.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 09.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 16.03.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 12.04.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.06.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 16.08.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 13.09.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 11.10.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 22.11.2021

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: štvrtok 12. januára 2021 - z dôvodu epidemiologickej situácie elektronickou formou, štvrtok 04. februára 2021 o 08.00 formou videokonferencie, štvrtok 11. marca 2021 o 08.00 - formou videokonferencie, štvrtok 08. apríla 2021 o 08.00 - výjazdové zasadnutie v RKC v Prievidzi, štvrtok 13. mája 2021 o 08.00 - výjazdové zasadnutie v KD Necpaly, štvrtok 10. júna 2021 o 08.00 - výjazdové zasadnutie v ART POINT (bývalé kino Baník).
Formát
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 07.01.2021
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného online formou dňa 04.02.2021
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného online formou dňa 11.03.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 8.4.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 13.5.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 10.06.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 12.08.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 09.09.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 07.10.2021
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 25.10.2021
Zápisnica z rokovania konaného dňa 18.11.2021

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: streda o 15.30 h  v zasadacej miestnosti odboru školstva - 1. poschodie MsÚ
Formát

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 15.01.2021

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 10.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 11.03.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.04.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 19.05.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 16.06.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 18.08.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.09.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 07.10.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 24.11.2021

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: štvrtok 14. január 2021 - z dôvodu epidemiologickej situácie online, zasadacia miestnosť 2. poschodie Metský dom, Námestie slobody 6
Formát

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.01.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 04.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 16.03.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 08.04.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 13.05.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 10.06.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 12.08.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.09.2021
Zápis z hlasovania komisie formou per rollam zo dňa 5.11.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 19.11.2021