1.0 Primátorka mesta


1.0 Primátorka mesta
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 0903 266 617 primator@prievidza.sk
zástupca primátorky JUDr. Ing.Ľuboš Maxina PhD. 5179 105 0903 266 619 zastupcaprimatora@prievidza.sk
zástupca primátorky Ing. Ľuboš Jelačič 5179 104 0910 291 001 lubos.jelacic@prievidza.sk
1.1 Kancelária primátorky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci kancelárie primátorky Mgr. Alojz Vlčko
5179 108 0911 043 901 alojz.vlcko@prievidza.sk
asistentka primátorky Ing. Ivana Bartošová
5179 102,
542 23 80,
542 26 47
fax: 046/542 69 44
0903 266 617 ivana.bartosova@prievidza.sk
asistentka zástupcu primátorky Janette Mikulková 5179 101 0904 752 623 janette.mikulkova@prievidza.sk
hovorca mesta Mgr. Michal Ďureje PhD.
5179 107 0904 752 603 michal.dureje@prievidza.sk
referent pre komunikáciu, partnerské mestá a protokol Mgr. Diana Šurkalová Dušeková
5179 115 0904 752 600 diana.dusekova@prievidza.sk
referent pre kultúru, občianske obrady a protokol Aneta Bartolenová
5179 121 0904 752 604 aneta.bartolenova@prievidza.sk
referent pre  občianske obrady a protokol Renáta Petrášová 5179 122 0904 752 604 renata.petrasova@prievidza.sk
referent kancelárie primátorky Mgr. Michaela Beňadiková, PhD. 5179 520 0904 752 611 michaela.benadikova@prievidza.sk
vodič služobného motorového vozidla Peter Pastierik 5179 103
vodič motorového vozidla Róbert Radič 5179 103
1.2 Právna kancelária
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci právnej kancelárie JUDr. Róbert Pietrik 5179 523 0904 752 606 robert.pietrik@prievidza.sk
právnik JUDr. Emília Kačmárová 5179 525 0904 752 687 emilia.kacmarova@prievidza.sk
právnik JUDr. Mária Kasalová 5179 518 0911 069 189 maria.kasalova@prievidza.sk
právnik JUDr. Eva Privitzerová 5179 519 0904 752 610 eva.privitzerova@prievidza.sk
ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície Ing. Anton Pišta 5179 524 0911 055 386 anton.pista@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Jarmila Blažeková 5179 521 0904 752 607 jarmila.blazekova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Natália Valková
5179 526 0904 752 609 natalia.valkova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Katarína Andrejkovičová 5179 527 0904 752 609 katarina.andrejkovicova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Petra Briatková 5179 522 0904 752 607 petra.briatkova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Lýdia Šimašeková 5179 502 0904 752 679 lydia.simasekova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Erika Vašková 5179 529 0904 752 608 erika.vaskova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie neobsadené
1.3 Útvar architekta mesta
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
Architekt mesta Ing.arch. Zuzana Hlinková 5179 622 0901 714 366 zuzana.hlinkova@prievidza.sk
Referent pre územné plánovanie Ing. arch Miroslav Kontriš 5179 623 0911 094 575 miroslav.kontris@prievidza.sk
Referent pre územné plánovanie Ing. Erika Saavedra 5179 613 0910 613 956 erika.saavedra@prievidza.sk

1.4 Referát pre projekty a investície
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci referátu pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca 5179 751 0904 752 693 ivan.benca@prievidza.sk
referent pre projekty a investície Ing. Darina Laluhová 5179 752 0911 280 307 darina.laluhova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie Iveta Krajčíková 5179 601 0904 752 605 iveta.krajcikova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie Alena Macková 5179 713 0904 752 605 alena.mackova@prievidza.sk
referent pre finančné riadenie projektov Ing. Iveta Lojová
5179 753 0903 563 560 iveta.lojova@prievidza.sk
Projekt Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
Funkcia Meno Mobil E-mail
Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 1 Mgr. Andrea Tonhaiserová 0904577976 andrea.tonhaiserova@prievidza.sk
Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 2 Ing. Beáta Topoľská 0904164690 beata.topolska@prievidza.sk
Manažér pre spravodlivú transformáciu Ing. Monika Gubien 0904533841 monika.gubien@prievidza.sk

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra
Funkcia Meno Mobil E-mail
Manažér tímu Mgr. Andrea Malátová 0902 241 734 andrea.malatova@prievidza.sk
koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja Ing. Jaroslav Vojtáš 0902 406 495 jaroslav.vojtas@prievidza.sk
odborný pracovník pre oblasť legislatívy Mgr. Ivan Benca 0902 443 380 ivan.benca.ml@prievidza.sk
odborný pracovník pre oblasť psychológie Mgr. Branislav Ondruška 0902 358 748 branislav.ondruska@prievidza.sk
odborný pracovník pre oblasť ekonnomiky Ing. Dana Hagarová 0902 295 546 dana.hagarova@prievidza.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Renáta Bartošová 0902 467 961 renata.bartosova@prievidza.sk