2.2 Ekonomický odbor


2.2 Ekonomický odbor - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci odboru Ing. Marián Bielický kl. 200 0904 752 640 marian.bielicky@prievidza.sk
2.2.1 Finančné oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Lujza Chrvalová
kl. 220 0904 752 643 lujza.chrvalova@prievidza.sk
odb. referent pre rozpočet a financie Ing. Ivana Kurhajcová
kl. 209 0904 752 644 ivana.kurhajcova@prievidza.sk
referent pre rozborovú, analytickú a revíznu činnosť Ing. Ingrid Vojtková kl. 219 0904 752 644 ingrid.vojtkova@prievidza.sk
referent pokladne MsÚ Viera Blahová kl. 229 0904 752 639 viera.blahova@prievidza.sk
vedúca účtarne finančného oddelenia Ing.Dana Šaárová kl. 202 0904 752 641 dana.saarova@prievidza.sk
účtovník Mgr. Eva Pösová kl. 205 0904 752 642 eva.posova@prievidza.sk
účtovník Michaela Cachovanová
kl. 204 0904 752 642 michaela.cachovanova@prievidza.sk
účtovník Bc. Lucia Štefáneková
kl. 204 0904 752 642 lucia.stefanekova@prievidza.sk
referent pokladne MsÚ Tatiana Kováčová kl. 227 0904 752 639 tatiana.kovacova@prievidza.sk
účtovník finančného oddelenia Miriam Uríková kl. 204 0904 752 642 miriam.urikova@prievidza.sk
2.2.2 Majetkové oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci oddelenia Ing. Tomáš Dobrotka kl. 206 0904 752 645 tomas.dobrotka@prievidza.sk
referent evidencie majetku mesta Dáša Košecká kl. 210 0904 752 646 dasa.kosecka@prievidza.sk
odbor. referent evidencie majetku mesta a zást.ved.odd. neobsadené
referent evidencie majetku mesta Mgr. Slávka Letavayová kl. 207 0904 752 646 slavka.letavayova@prievidza.sk
2.2.3 Referát informatiky - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci referátu Ing. Ivan Kotrík kl. 530 0904 752 649 ivan.kotrik@prievidza.sk
referent informatiky Ján Detko kl. 532 0904 752 648 jan.detko@prievidza.sk
referent informatiky Ing. Ľuboš Belanec
kl. 531 0904 752 650 lubos.belanec@prievidza.sk
2.2.4 Oddelenie daní a poplatkov - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Ľudmila Richterová kl. 250 0904 752 654 ludmila.richterova@prievidza.sk
referent miestnych daní Olívia Mokrá kl. 228 0904 752 655 olivia.mokra@prievidza.sk
referent miestnych daní Marika Tarnóczyová kl. 215 0904 752 657 marika.tarnoczyova@prievidza.sk
referent miestnych daní Ing. Martina Krahulcová kl. 218 0904 752 659 martina.krahulcova@prievidza.sk
referent miestnych daní Iveta Karcolová kl. 213 0904 752 656 iveta.karcolova@prievidza.sk
referent miestnych daní Bc. Ivana Rajnohová kl. 214 0904 752 657 ivana.rajnohova@prievidza.sk
referent miestnych daní Mgr. Jukyta Snohová kl. 216 0904 752 658 jukyta.snohova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Ing. Andrea Podoláková kl. 223 0904 752 651 andrea.podolakova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Jana Marošiová kl. 226 0904 752 688 jana.marosiova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Alena Klačanská kl. 225 0904 752 653 alena.klacanska@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Milena Kršková kl. 221 0904 752 688 milena.krskova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Stanislava Ivanová
kl. 224 0904 752 653 stanislava.ivanova@prievidza.sk
referent pre činnosti mesta v oblasti hazardných hier a vydávania rybárskych lístkov Jana Kluková kl. 222 0904 752 652 jana.klukova@prievidza.sk
2.2.5 Oddelenie hospodárskej správy - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Tatiana Kvočiková kl. 504 0904 752 660 tatiana.kvocikova@prievidza.sk
referent hospodárskej správy Eva Staňová kl. 508 0904 752 661 eva.stanova@prievidza.sk
referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia Peter Smaho kl. 504 0904 752 663 peter.smaho@prievidza.sk
referent správy a údržby budov Miloš Maslo kl. 513 0904 752 662 milos.maslo@prievidza.sk
referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu Ing. Marek Bartolen
51 79 kl. 507, 542 22 90 0904 752 625 marek.bartolen@prievidza.sk
údržbár Rastislav Kollárik 106 0901 716 416
Upratovačka Marta Borková
Upratovačka Lýdia Lenhartová
Upratovačka Věra Černáková
Upratovačka Amália Frajková
Upratovačka Elena Trautenbergerová
Upratovačka Žaneta Šándorová
Upratovačka Dana Spáčilová
Upratovačka Jana Vážanová
Upratovačka Ľudmila Richterová
Upratovačka Zdena Šurkalová
Upratovačka Alena Ulbriková
Upratovačka Alžbeta Bernátová
Vrátnik - informátor Róbert Balucha 512 17 22 0911 033 940 do 16:00 hod.
Vrátnik – informátor – údržbár Ján Petráš