3.0 Útvar hlavnej kontrolórky mesta


3.0 Útvar hlavnej kontrolórky mesta  - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
hlavná kontrolórka mesta Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová kl. 130 0903 550 074 henrieta.gebrlinova@prievidza.sk
odborný referent kontroly Jana Vojtasová kl. 132 0904 752 630 jana.vojtasova@prievidza.sk