2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana


2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca odboru Mgr. Beáta Révayová kl. 400 0904 752 666 beata.revayova@prievidza.sk
2.3.1 Sociálne oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Jana Javorčeková kl. 407 0904 752 647 jana.javorcekova@prievidza.sk
referent sociálneho oddelenia Mgr. Iveta Zimančoková kl. 407 0911 095 982 iveta.zimancokova@prievidza.sk
referent pre rodinu a deti Alena Ftoreková kl. 403 0904 752 664 alena.ftorekova@prievidza.sk
referent sociálnej, posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby Mgr. Emília Čavojská kl. 404 0904 752 669 emilia.cavojska@prievidza.sk
referent sociálneho oddelenia Mgr. Michaela Bevelagua kl. 406 0904 752 667 michaela.bevelagua@prievidza.sk
referent pre opatrovateľskú službu Mariana Mazánová
kl. 406 0904 752 667 mariana.mazanova@prievidza.sk
referent sociálnoprávnej kurately neobsadené
 
referent pre personalistiku a mzdy Mgr. Jaroslava Žigová
kl. 412 0911 055 387 jaroslava.zigova@prievidza.sk
referent osvedčovania listín a podpisov Viera Chovancová kl. 162 0904 752 665 viera.chovancova@prievidza.sk
upratovačka v denných centrách Bronislava Polláková
vodič sociálneho taxíka Vladimír Ondruš 0904 752 677
2.3.2 Matričný úrad - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
matrikárka Bc. Tamara Škorvánková kl. 420, 54 26 913 0904 752 622 tamara.skorvankova@prievidza.sk
matrikárka Elena Brodzianska
kl. 420, 54 26 913 0904 752 622 elena.brodzianska@prievidza.sk
matrikárka Ing. Eva Dobrotková kl. 420, 54 26 913 0904 752 622 eva.dobrotkova@prievidza.sk
2.3.3 Oddelenie správy a ekonomiky školstva - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia správy a ekonomiky neobsadené
odb. referent pre rozpočet a financie Ing. Blanka Krpelanová
kl. 411 0904 752 670 blanka.krpelanova@prievidza.sk
účtovník školstva Mgr. Katarína Lukáčová kl. 413 0904 752 671 katarina.lukacova@prievidza.sk
referent pre VO a ekonomické činnosti Mgr. Ivana Hromadová kl. 413 0904 752 671 ivana.hromadova@prievidza.sk
referent pre personalistiku a mzdy Ing. Marianna Chlpeková kl. 416 0904 752 668 marianna.chlpekova@prievidza.sk
ref. pre správu a ekonomiku školstva Ing. Stanislava Vavrová kl. 405 0904 752 602 stanislava.vavrova@prievidza.sk
referent pre rozpočet a financie Ing. Lucia Hoppanová kl. 411 0904 752 670 lucia.hoppanova@prievidza.sk
referent pre rozpočet a financie Mgr. Eva Chudá kl. 410 0904 752 679 eva.chuda@prievidza.sk
2.3.4 Školský úrad - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
metodik pre školy a školské zariadenia Ing. Beáta Jelačičová
kl. 415 0904 752 672 beata.jelacicova@prievidza.sk
metodik pre školy a školské zariadenia Mgr. Janka Krausová kl. 414 0904 752 672 janka.krausova@prievidza.sk