2.5 Referát obchodu a cestovného ruchu


2.6.1 Referát obchodu a cestovného ruchu - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca referátu PhDr. Ivona Vojtášová
kl. 156 0904 752 696 ivona.vojtasova@prievidza.sk
referent obchodu a cestovného ruchu Ing. Darina Majdanová kl. 157 0904 752 636 darina.majdanova@prievidza.sk
referent obchodu a cestovného ruchu Ing. Helga Kopáčiková kl. 158 0904 752 686 helga.kopacikova@prievidza.sk